Scolarest

Stravování zajišťuje firma SCOLAREST.
Vedoucí školní restaurace: Andreas Konstantinidis, mobil: 731 438 431
Členka stravovací komise a členka školské rady: Jana Uxová, mobil: 605 543 034
Přihlášky ke stravování lze vyzvednout ve školní restauraci.
Navýšení zůstatku na kontě strávníka je možné provést hotově v jídelně,  příkazem úhradě z bankovního účtu ve prospěch účtu číslo: 43-2324190217/0100 nebo vkladem na tentýž účet přímo v pobočce Komerční banky. Variabilní symbol: dle Vaší přihlášky.
Specifický symbol: 5542
Jídelníčky, objednávky a další informace na www.skoly.scolarest.cz