Scolarest – informační dopis pro rodiče

Scolarest_logo

V Berouně dne 4.10.2017

Informace o změně ceny obědů.

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás informovat, že z důvodu razantního nárůstu cen vstupních surovin pro přípravu jídel, jsme nuceni upravit cenu obědů ve školních jídelnách v Berouně.

O této změně, jejích důvodech a konkrétních podmínkách jsme jednali s vedením školy a města, a nalezli jsme shodu, která pro vás znamená minimální možný nárůst při zachování shodné kvality poskytované stravy. Současně stále splňujeme cenové rozpětí definované vyhláškou o školním stravování.

Cena oběda ( polévka + hlavní jídlo + doplněk + nápoj )  se od 1.11.2017 zvýší o 3,00  Kč.

Kategorie     7 – 10 let           28,00 Kč.

Kategorie   11 – 14 let           30,00 Kč.

Kategorie  15 let a starší        32,00 Kč.

 

V úctě

Josef Hásek

oblastní manažer provozu

Tel : 603 261 081

e-mail: josef.hasek@scolarest.cz