Školní akademie se povedla

4. prosinec 2018 se zapsal do historie naší školy jako výjimečný den – vstoupili jsme do nové etapy Slavnostní školní akademií. Oslavu jsme uspořádali ke 110.narozeninám školy. K tomuto životnímu jubileu přišli popřát žáci pod vedením svých pedagogů za bohaté účasti rodičů a veřejnosti.

Nelze v pár řádcích vyjmenovat všechny, kteří se na slavnosti podíleli, neboť i v zákulisí bylo živo a bez technického zámezí a organizačních schopností těch, které nebylo vidět, by to opravdu nešlo.

Žáci do svého vystoupení dali srdce a obrovské nadšení. Všichni jsme se na chvíli zastavili, vychutnali si předvánoční čas, vůni adventu.

Děkuji všem za vytvoření úžasné atmosféry, potlesk a přání, která jste nám zapsali na pamětní list. Už jen málo času zbývá do Štědrého dne, přeji Vám, abyste tento sváteční čas prožili v klidu, v pohodě a s těmi, které máte rádi. Do roku 2019 přeji nám všem hodně zdraví, štěstí a vykročení tou správnou nohou.

Mgr. Hana Kozohorská