Školní družina si připomíná Dny Evropského dědictví

Vždy o druhém zářijovém víkendu se konají tradiční Dny Evropského dědictví. K této akci se vždy připojuje i naše město, a součástí jsou i Hrnčířské trhy nejen na Husově náměstí, ale i v přilehlých uličkách. V letošním roce to bude již po třiadvacáté. Lidé se seznamují s historickými památkami, kdy se otevírají i prostory, které jindy jsou uzavřené.

I děti naší školní družiny si akci připomínají a každým rokem předem poznávají naše berounské historické památky. Procházíme dnes Husovo náměstí, obdivujeme štítové domy a připomínáme základní informace. Vždyť k mnoha těmto místům se vztahují různé pověsti. Připomínáme si události, které se zde odehrály. Pozastavujeme se před Jenštejnským domem, sledujeme i nebezpečí povodně, která Beroun postihla. Na domě se nachází značení, kam sahala voda při největší povodni v roce 1875, ale i velké povodni v roce 2002. V Jenštejnském domě se nachází Muzeum Českého krasu a k němu ve dvoře byl vybudován Geopark Joachima Barranda. Dozvídáme se, že právě v těchto dnech se u nás v Berouně koná Mezinárodní geologický kongres. Cílem procházky všech oddělení školní družiny byl vestibul berounské radnice, kde sídlí skřítek Klepáček a dohlíží nad tím, aby vše bylo v pořádku. Přicházíme k starobylé radnici, když na nás kromě Klepáčka již čeká i paní starostka Soňa Chalupová. Velice si vážíme toho, že si na nás udělala čas a mimo rámec oficiálních Dnů EHD nás provedla radnicí a ukázala mnoho zajímavostí. Prohlídka začala v přízemí, poté jsme postoupili do 1. patra. Zde se nachází zasedací místnost pro radu města a vedle i samotná kancelář paní starostky. Dozvídáme se, co je to vlastně rada města, kterou tvoří radní a co je jejich povinností. Místnost je zařízena ve starobylém stylu. Můžeme nahlédnout a projít i samotnou pracovnu paní starostky. Pak pokračujeme dál a dostáváme se po červeném koberci až do obřadní síně. Cestou prohlídky obdivujeme krásné malby našich známých výtvarníků, jako je pan Karel Souček, ale i výtvarník Goldman a další.  Krásně upravená místnost slouží k svatebním obřadům, ale i k vítání občánků. V této síni se odehrávají slavnostní setkání při různých příležitostech. Všichni obdivujeme krásně zdobený strop, jenž tvoří několik trilobitů. Vždyť Beroun je též součástí Barrandienu. Po prohlídce se loučíme s paní starostkou, děkujeme ji za krásné odpoledne a na památku ještě společné foto. Velice si vážíme toho, že jsme si mohli prostory Berounské radnice prohlédnout. Přejeme si, aby naše město i nadále vzkvétalo.