Školní speciální pedagog

Logo kulaté malé

Vážení rodiče,

od 4. prosince 2017 na naší škole pro žáky, kteří budou potřebovat její pomoc, působí Mgr. Marta Kolářová – speciální pedagog. K dispozici je nejen žákům, ale v odpoledních hodinách nebo po domluvě  také zákonným zástupcům.

Dále na naší škole povede logopedickou péči, která je pro žáky školy bezplatná a bude probíhat po vyučování.

Mgr. Martu Kolářovou naleznete ve 2. patře budovy 2. stupně (knihovna).

Telefonní kontakt 725 463 814 nebo 311 545 111;

e-mailový kontakt kolarova@zavodi.eu.