Soví odpoledne ve školní družině a školním klubu

Sýček obecný byl vyhlášen ptákem roku 2018, a proto i my ve školní družině a klubu se více ve své přírodovědné činnosti věnujeme sovám. Právě dnes 13. 4. 2018 proběhla druhá část sovího odpoledne.

Scházíme se všichni společně na školním dvorku, abychom i dnes se ještě věnovali našim sovám, zejména sýčku obecnému. Tato neveliká sovička byla vyhlášena ptákem roku 2018. Po krátkém úvodním slově si připomínáme sýčka, který má mnoho starších českých pojmenování – kulich, puťák, puvík. Jeho pojmenování byl i umíráček, kdy naši dědové a babičky tvrdili, že když někde slyšíme sýčka houkat, v nejbližším okolí někdo zemře. Víme, že to byla jen pověra, ale sýček obecný nyní sám bojuje o svůj život a své přežití v naší přírodě. Pak se již dáváme do našich soutěží, které jsou pouze o sovách, především sýčkovi. Rozdělujeme se do čtyř skupin, tak jak jsme zvyklí a začínáme hned první soutěží. Každá skupinka obdržela balíček kartiček s písmeny, kde došlo vlivem větru k jejich přeházení. Na každé kartičce máme najít název jedné sovy. Kartiček je deset, určujeme deset druhů sov. Netrvalo dlouho, a soutěž je splněna. Hodnotíme a říkáme si správné odpovědi. Na druhou soutěž jdeme na školní hřiště. Se svými skupinami stojíme po okraji kruhu a uprostřed je rozmístěno několik sovích dvojic – kartiček. Hrajeme, naše známe „soví pexeso“. Při této hře musíme bedlivě sledovat kartičky, abychom pak mohli dobře otočit ty pravé a spárovat je. Za nedlouho je vymalováno. Pexeso je u konce a my zapisujeme počty získaných dvojic do našeho bodování. Ve třetí a čtvrté soutěži jde o „soví spojovačku“ štafetou. Naším úkolem je pospojovat v první části 50 čísel, aby nám vznikl obrázek sovy. V druhé části pak spojujeme postupně 100 čísel a opět vzniká obrázek sovy. Postupně se střídají všichni členové skupiny a snaží se o co nejrychlejší běh. Podařilo se pospojovat poslední čísla, připisujeme body, spočítáme a vyhodnocujeme nejlepší skupinu. Kdopak to tentokrát bude?
1. místo – 4. skupina – 177 bodů
2. místo – 1. skupina – 151 bod
3. místo – 3. skupina – 131 bod
4. místo – 2. skupina – 118 bodů
Účastníci a soutěžící obdrželi malou pozornost a my se pomalu společně rozcházíme k další činnosti. Začíná nám totiž pršet. Připomínáme si přání sýčka obecného, který praví: „Sýček již nechce být poslem špatných zpráv“.