Světový den mokřadů

Světový den mokřadů, který si dnes připomněly i děti školní družiny, připadá na 2. únor. Toto datum označuje podepsání Úmluvy o mokřadech, které má mezinárodní význam. Jde především o biotop vodního ptactva, nazývané též Ramsarská úmluva z roku 1971. V současnosti má úmluva celkem 169 smluvních stran, států, které se k ní připojily. Mezi ně patří i Česká republika od roku 1990 a na seznamu má napsáno 14 mokřadů. Jsou mezi nimi rybniční soustavy, říční nivy, rašeliniště a jeden ojedinělý podzemní mokřad. Mokřady se řadí mezi nejvýznamnější, ale i světově nejohroženější ekosystémy. Jsou velmi důležité pro celou, naší přírodu.

30. 1. si děti naší školní družiny připomínají Světový den mokřadů. Krátce po třinácté hodině se všichni scházíme v družině 1. oddělení, kde na nás již čeká program na dnešní odpoledne. Po krátkém úvodu vychovatelky ing. Lucie Heroutové shlédneme kratičkou filmovou ukázku z mokřadů v údolí Odry, kde se seznámíme s faunou i florou tohoto ekosystému. Potom jsme si zopakovali to, co jsme ve filmu viděli a hned jdeme do soutěže. První část soutěže se skládá ze tří částí. V první části dáváme dohromady vývin žáby, tak jak jde za sebou. Druhá část je zaměřena na potravu některých druhů mokřadních živočichů – skokan, labuť, ledňáček a rak.
Třetí část je asi nejtěžší. Na obrázku mokřadu vidíme různé živočichy a rostliny. Očíslovaný seznam těchto druhů přiřazujeme pod daným číslem k obrázku. Druhý úkol, který jsme museli vytvořit, bylo výtvarné ztvárnění mokřadu. Na tomto úkolu jsme pracovali asi 20 minut. Posledním úkolem bylo složení rozstříhaného obrázku. Za splnění všech úkolů dle správnosti a rychlosti jsme dostali vždy určitý počet bodů a pak bylo vyhlášení výsledků. A jak to nakonec všechno dopadlo?
1. místo – 1. skupina 52 body
2. místo – 3. skupina 47 bodů
3. místo – 4. skupina 46 bodů
4. místo – 2. skupina 41 bod
Vítězům blahopřejeme, ostatním děkujeme za účast.
Při tomto odpoledni, které bylo věnováno Světovému dni mokřadů, jsme si plně uvědomili, jak důležitou úlohu hraje ochrana tohoto ekosystému.