Světový den poezie ve školní družině

Měsíc březen – je již dlouhá léta nazýván měsícem čtenářů. V tomto měsíci si připomínáme i Světový den poezie. Vždyť čtenář čte nejen prózu, ale i poezii. My jsme si tento den připomněli právě dnes, i když je určen na 21. března. Z hlavních cílů tohoto svátku je podpora jazykové různorodosti a zviditelnění ohrožených jazyků v místě jejich používání. Cílem je návrat k tradici ústního přednesu básní, obnovit dialog mezi představiteli básnického umění a ostatních uměleckých směrů jako je divadlo, tanec, hudba a malířství.

Scházíme se po obědě v prostorách Veverušáků – 2. oddělení školní družiny a ihned po příchodu se dělíme dle skupin, tak jak jsme rozděleni ve svých odděleních. Tím dokážeme spravedlnost v hodnocení soutěže. Po krátkém úvodním slově se dostáváme k naší soutěži. Nejprve nám někteří zarecitovali básně, na které si právě vzpomněli a pak již rozjíždíme soutěž. V první části jsme obdrželi neúplnou báseň, Mraveneček. Tu jsme měli doplnit, ale trochu jiným způsobem. V prostorech družiny 1. oddělení jsou schovávány lístečky podle barev skupin. Naším úkolem je lísteček najít a nalepit do řádku, kam asi patří. Každá skupina má jinou barvu – 1. skupina má fialovou barvu, 2. skupina – modrou, 3. skupina – růžovou a 4. skupina tmavě žlutou. Z tohoto složeného textu jsme si vybrali jednu sloku, kterou jsme se naučili nazpaměť a pak jej zarecitovali. Recitování mohlo být doplněno i pohybem. Posledním úkolem bylo složení vlastní básně na téma Mraveneček. Zde jsme povolili uzdu své fantazie a skládali verše. Na závěr jsme se s naším splněným úkolem pochlubili ostatním. Odborná porota složená z vychovatelek pak obodovala naše znalosti a umění a vyhlásila výsledky dnešního dne. A jak to tedy dopadlo?
1. místo – 2. skupina 11 bodů
2. místo – 3. skupina 9 bodů
3. místo – 1. skupina 7 bodů
4. místo – 4. skupina 5 bodů
Vítězové obdrželi malou odměnu. Na závěr tohoto dne jsme si zopakovali program, který připravujeme na „Vítání jara“.

Verše z naší tvorby:

Mraveneček a jeho domeček
Jeden malý mraveneček,
postavil si domeček.
A kdo do něho vstoupí,
ten bude moc hloupý.
1. skupina

Mraveneček
Potkali jsme mravenečka,
s šátkem, který byl samá tečka.
Je to Ferda Mravenec,
na zádech má svůj ranec.
Vydal se tudy do světa,
vystihla to jen jedna věta.
Vydal se tudy do Francie,
voláme na něj: „Ferdo, tak ádie“.
Pak se s námi rozloučil,
a taky dobře poučil.
2. skupina

Mraveneček
Mraveneček leze v houští,
a tam v trávě něco hučí.
Hučí tam včela,
že by tam odletěla?
3. skupina

Mraveneček
Jeden malý mraveneček,
postavil si sám domeček.
U něj byl i rybníček,
ten byl plný žabiček.
4. skupina