Světový den vody

Světový den vody se koná každoročně 22. března k připomenutí významu vody a udržitelnému nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním OSN 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. Péče o zdroje pitné vody jsou nejvyšším veřejným zájmem. Při této příležitosti se připravují po celé zemi oslavy. Veřejnosti se otvírají prostory, které jsou během roku nepřístupné veřejnosti. Tento svátek si připomněly i děti školní družiny a klubu.

Scházíme se dnes všichni společně, abychom si připomněli významný den, kterým je Světový den vody. Po krátkém úvodním slově, kdy se dozvídáme význam vody pro lidský život, její využití a nutnost šetření vodou. Vždyť ne všechny země mají stejné podmínky a ne všichni mají stejnou možnost využití vody jako my. Proto je nutné vodu chránit, ale i vodou musíme šetřit. Pak se dostáváme k dalšímu programu, kde zhlédneme krátký film o tom, jak se voda dostává do našich domácností, co všechno musí překonat, abychom ji mohli používat. Vidíme úpravnu pitné vody, čističku odpadní vody a vůbec celý koloběh vody v přírodě. Po skončení filmu se rozdělujeme na 4 skupiny, a pokračujeme v meziskupinové soutěži. Čekají nás čtyři velké úkoly, na kterých mohou jednotlivě pracovat všechny věkové kategorie. Jedním takovým úkolem je vytvoření sloganu na téma pitné vody. Jedná se o tzv. reklamu na pití obyčejné vody z kohoutku. Dalším úkolem je několik kvízových otázek, ke kterým musíme vybrat tu správnou odpověď. Ve třetím úkolu doplňujeme chybějící slova k popisu vodních živočichů, kdy závěrem máme zjistit, o jakého živočicha se jedná. V posledním úkolu se zamýšlíme nad koloběhem vody v přírodě. Po skončení si navzájem přečteme naše slogany a pak již čekáme na vyhodnocení celé soutěže. A jak to tedy dopadlo?
1. místo – 4. skupina 64 body
2. místo – 1. skupina 43 body
3. – 4. místo – 2. a 3. skupina 38 bodů
Vítězům blahopřejeme.