Třetí den 8. Týdne čtení dětem

I dnes se ve školní družině schází všechna oddělení včetně školního klubu, aby si všichni zasoutěžili mezi sebou, ale aby si zahráli hry, v rámci projektu Celé Česko čte dětem a to v 8. Týdnu čtení dětem. K motivaci jsme využili i ukázky z Knihozemě.

5. červen ve školní družině i klubu probíhal ve znamení soutěží a her v rámci 8. Týdne čtení dětem. Rozděluje-
me se podle skupin a začínáme první soutěží. Tou byla křížovka pod názvem „Znáte dobře pohádky“? Do políček doplňujeme písmena jednotlivých pohádkových bytostí a na konec nám vychází tajenka: Z pohádky do pohádky. V pohádkách se často setkáváme kromě nadpřirozených bytostí s kouzelnými předměty. V rámci osmisměrky je těchto předmětů osm. Na najití máme čas pět minut. Potom se dovídáme správné odpovědi a bodujeme. Poslední dnešní soutěží je hledání rozdílů ve dvou relativně stejných obrázcích. Po skončení opět bodujeme a jdeme se připravit na vyvrcholení dnešního odpoledne. Seznamujeme se s knihou Zápisky z Rosewoodu – Princezna v utajení. Lottie se chystá na královský ples. Palác, ve kterém se celá sláva odehrává je pěkně daleko a Lottie se na něj musí vydat princezniným kočárem. Cesta je však daleká, klikatá, plná kamenů a výmolů. Bude potřebovat, aby si její kočí dal velký pozor a aby ona i kočár dorazili na bál v celku. Tak i naše dnešní hra se jmenuje „Princeznin kočár“. Soutěží vždy jedenáct soutěžících a při čtení ukázky vždy ze židle vstávají ti, kterých se to týká. Dle schématu máme na židlích hráče – princezna, princ, kočí, 4 kola – přední zadní, pravá i levá, na cestě výmol a kameny. Kočár vezou dva koníčci – pravý a levý. Postupně dle četby stávají, a pokud zapomenou vstát nebo vstanou ti, kteří nemají, získává družstvo trestné body. Soutěž se nám líbila, ale její výsledky byly v minusových bodech. Přesto bylo stanoveno pořadí v soutěži. A jak to dopadlo?
1. místo – 1. skupina
2. místo – 4. skupina
3. místo – 2. skupina
4. místo – 3. skupina
Všem blahopřejeme za jejich snahu a příště pokračujeme.