Tříkrálové odpoledne

Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný „Tří králů“, je skoro stejný jako svátek Narození Páně. Tento svátek si tradičně připomínají i děti naší školní družiny. Svátek „Tří králů“ sice připomínáme 6. ledna, ale v letošním roce si jej děti naší školní družiny připomínají o něco déle. Ve svátku se Kristus zjevuje i nevěřícím a v postavách svatých králů K + M + B je zosobněno i přijetí Krista za krále všech. Tento svátek doprovázely vždy různé zvyky a tradice. U nás je to zejména žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C + M + B + 2019. U nás v Čechách píšeme K + M + B + 2019. Musíme si ale podotknout, že to nejsou počáteční písmena „Třech králů“.

A tak i dnes si děti školní družiny připomněly 6. leden, kdy do Betléma dorazila záhadná parta – tří mudrců, s velkou znalostí astronomie. Potvrdili celému světu, že se narodil Ježíš Kristus. I k nám do družiny zavítali „Tři králové“, kterým patří velké poděkování. Děti ze 4. oddělení si na tento den vyrobily královské koruny. Scházíme se ve školní družině 2. oddělení, připomínáme si události kolem 6. ledna, svátku Tří králů. A pak nás již čeká soutěžní odpoledne. Tři králové se objevují i v různých pranostikách či rčeních. My jsme si i na některé vzpomněli. Přesto jedno neznámé jsme měli složit, každá skupina samostatně z písmen, které byly ve vedlejším oddělení a my je přinášeli jako štafetu po jednom. Za nejrychlejší složení pranostiky si 5 bodů připisuje 4. skupina a pak ostatní si připisují dle rychlosti 3, 2 a 1 bod. Za správnost si pak připisují skupiny po jednom bodu. Po skončení první části se shlukujeme kolem středu místnosti, kde máme připravený hrací plán s políčky a dalšími oranžovými políčky s úkoly. Postupně si určíme, kdo hru započne, a to při hodu 6. Nasazujeme hrací figurky a postupujeme dle plánu. Někdy se musíme i vrátit zpět na místo startu a začínat znovu. Asi po půl hodině je hra u konce a jak první do cíle dorazila dvojka. Postupně do cíle dojíždí další skupiny a my opět bodujeme 3, 2 a 1 bodem. Než spočítáme body a určíme vítěze, společně jsme si zazpívali píseň „My, Tři králové jdeme k vám…“ Po ukončení písně jsou body spočítány a my vyhlašujeme vítěze. A jak to dopadlo?
1. místo 2. skupina
2. místo 4. skupina
3. místo 3. skupina
4. místo 1. skupina
Vítězům blahopřeje a předáváme drobnou odměnu. Na závěr si všichni popřejí, aby rok 2019 byl pro nás rokem splnění našich přání, rokem zdraví a štěstí.