Týden lesů má své pokračování

Po krásné besedě s lesním pedagogem Ondrou, následovalo pokračování tohoto týdne. Tentokrát šlo o zúročení informací z akce v naší soutěži.

Je úterý 15. května a my v družině a klubu pokračujeme v dalším plnění úkolů. Tentokrát jsme se více zaměřili na les jako takový. Co smíme a nesmíme dělat v lese. Deset dotazů jsme rozčlenili do dvou skupin. V další části jsme poznávali savce, kteří žijí v lese. Pak rostliny a detaily rostlin. Pokračováním byly některé druhy listnatých stromů. Další část byla kvízová soutěž s názvem: „Co vím o lese“. Všechny soutěže byly bodovány a šlo nejen o rychlost, ale především správnost odpovědí. Sečtené body nám ukázaly výsledky prvního dne soutěž v rámci Týdne lesů. Jak to dopadlo?
1. místo – skupina č. 2           51 bod
2. místo – skupina č. 4           46 bodů
3. místo – skupina č. 3           40 bodů
4. místo – skupina č. 1           37 bodů
Ve čtvrtek 17. května pokračujeme dalším soutěžním odpolednem v rámci Týdne lesů. Tentokrát po krátkém úvodním slově sledujeme krátký dokumentární film o lese Lesné královstvo. Pak se rozdělujeme opět na soutěžní skupiny, kde nás čekají úkoly. V první části určujeme přírodniny v živé podobě v celkovém počtu 26. Jde především o stromy, keře. V druhé části si každý jednotlivec vezme list stromu, který je vystřižený z papíru a úkolem je napsat, co přejeme lesu. Tyto listy pak vlepujeme na čtyři stromy dle čísla soutěžní skupiny. V neposlední řadě vytváří skupiny bajku, ze které vzniká ponaučení, že opuštěná mláďata nebereme do ruky, neboť jejich maminka se jistě pro ně vrátí. První úkol je na čas a skupiny na něj mají pouze 15 minut. Takže během hodiny se všechny skupiny vystřídají. Opět všechno bodujeme a i z druhého dne máme výsledky. Jak to vypadalo?
1. místo – skupina č. 3           22 body
2. místo – skupina č. 1           16 bodů
3. místo – skupina č. 4           14 bodů
4. místo – skupina č. 2           9 bodů
A jak dopadlo umístění v celkovém hodnocení Týdne lesů? Zde jsou výsledky:
1. místo – skupina č. 3
2. místo – skupina č. 2 a č. 4
3. místo – skupina č. 1
Výherci byli oceněni a každý obdržel malou pozornost.