Týden lesů začal

Během 2. či 3. týdne měsíce května probíhá Týden lesů ČR. Lesníci z celé České republiky chystají v průběhu celého května mnoho zajímavých akcí. Pro děti jsou připraveny vzdělávací programy, ve kterých nám jde především prohloubit zájem dětí o les, zlepšení vztahů člověka k přírodě, přiblížení práce lesníků. O toto se snaží i během celého roku naše školní družin.

9. květen 2018 byl pro naši školní družinu zahájením Týdne lesů 2018. Tentokrát jsme nevyrazili my do lesa, ale mezi sebou jsme přivítali lesníka, myslivce, ale především lesního pedagoga z Informačního centra Křivoklát pana Ondru Šedivého. V první části našeho odpoledne jsme se dověděli mnoho zajímavostí z lesa, především o naší zvěři. Podle obrázků jsme poznávali lesní zvěř, vždy jsme se seznámili se zajímavostmi a naučili se pojmenovávat věci pravým jménem. Velký zájem jsme měli o trofeje z vysoké zvěře, které jsme si mohli prohlédnout a osahat. Připomněli jsme si, že je měsíc, kdy se rodí mláďata a co je pro tyto miláčky velmi nebezpečné.  Proto pokud najdeme někde nějaké mládě samotné, nebudeme na něj sahat, protože bychom ho dostali k jeho záhubě. Maminka si jej najde a zase odvede. Tak vychovávají rodiče své potomky. Ve druhé části naší akce jsme se zaměřili na myslivost, na odborné myslivecké výrazy a mysliveckou mluvu. Pan Ondra nám na různé druhy vábniček lákal daná zvířata k nám. I toto jsme si mohli vyzkoušet. Nezapomněl ani na rozdíl pojmů myslivec a lesník. Vždyť i on je myslivec. Hovořili jsme o lovu zvěře, jeho vyřazování a patřičných kontrolách. Vyzkoušeli jsme si i vznesení pocty ulovené zvěři, pasování na lovce zvěře, pasování na myslivce. Na vlastní uši jsme poslouchali různé slavnostní fanfáry – zahájení lovu, konec lovu, uctění pocty zvěři a ještě další. Prakticky jsme se naučili, jak vypadá vyřazení černé zvěře, kde někteří z nás byli prasátka a někteří lovci. Poštěstilo se nám i ukázka pasování na lovce a myslivce. Jistě by se dalo o této problematice hovořit velice hodně, ale čas nám tak rychle utekl, že se musíme rozloučit. Ještě několik dotazů a jejich zodpovězení a pak jen velké poděkování Ondrovi za to, že si našel čas mezi nás přijet. Přejeme mu hodně úspěchů v této jeho činnosti.