Úřední hodiny o prázdninách

Logo kulaté malé

úterý  4. července 2017

úterý 11. července 2017

úterý  8. srpna 2017

                  úterý 29. srpna 2017

                   pátek 1. září 2017

                 vždy od 9.00 do 11.00 hod.

Vedení školy spolu s celým pedagogickým sborem a ostatními zaměstnanci školy přeje všem žáků a jejich rodičům krásné léto plné pohody a sluníčka.

Těšíme se na všechny opět 4. září 2017.