Úřední hodiny o prázdninách

od úterý  27. srpna do pátku 30. srpna  2019

     vždy od 9.00 do 14.00 hod.

Vedení školy spolu s celým pedagogickým sborem   a ostatními zaměstnanci školy přeje všem krásné léto                          plné pohody a sluníčka.

                   Těšíme se na všechny opět 2. září 2019.