Úřední hodiny o prázdninách

Logo kulaté malé

úterý  3. července 2018

úterý 10. července 2018

úterý  17. července 2018

                  úterý 21. srpna 2018

                  úterý 28. srpna 2018

             vždy od 9.00 do 11.00 hod.

Vedení školy spolu s celým pedagogickým sborem a ostatními zaměstnanci školy přeje všem žáků a jejich rodičům krásné léto plné pohody a sluníčka.

Těšíme se na všechny opět 3. září 2018.