Úřední hodiny o prázdninách

úterý  3. července 2018

úterý 10. července 2018

úterý  17. července 2018

                  úterý 21. srpna 2018

                  úterý 28. srpna 2018

             vždy od 9.00 do 11.00 hod.

Vedení školy spolu s celým pedagogickým sborem a ostatními zaměstnanci školy přeje všem žáků a jejich rodičům krásné léto plné pohody a sluníčka.

Těšíme se na všechny opět 3. září 2018.