Vánoční cesta

Tak se jmenovala hra, kterou pro děti z 2. oddělení školní družiny připravily nastávající vychovatelky, jež sem dochází pravidelně na praxi. A že se odpoledne opravdu podařilo, svědčí i samotná pochvala od dětí, kterým se akce moc a moc líbila. Vánoční dobu si krátily i ostatní oddělení podle svého programu.

Opět úterý, 19. 12. 2017 a do Štědrého dne chybí již jen několik dnů. Děti jsou ve škole poslední týden a tak se snažíme jim toto čekání na Vánoce, co nejvíce zpříjemnit. O to se postaraly dnes nastávající vychovatelky – Simona, Zuzka, Katka, Nikola, Anička a Kačka. S přípravou na dnešní den si daly opravdu hodně práce. A výsledek byl opravdu skvělý. V prostorách družiny jsme připravily šest stanovišť, na kterých děti plnily úkoly s vánoční tematikou. Za správné řešení vždy dostaly do startovní karty nějaký obrázek. Na prvním stanovišti Simony si děti losovaly kartičky, na kterých byla různá slova týkající se Vánoc. Jejich úkolem bylo o nich popovídat, říci proč se to dělá a co to znamená. Na druhém stanovišti byla Zuzka, která si pro nás připravila Kimovu hru. Během minuty jsme si měli zapamatovat co nejvíce obrázků. Po minutě jsme tyto obrázky psaly. Podle počtu správných obrázků jsme získávali body. Třetí stanoviště měla na starosti Kačka, která pro nás připravila kartičky, na kterých jsou opět hesla Vánoc. Ty jsme měli pomoci pantomimy předvést. Na čtvrtém stanovišti byla Nikola, jež pro nás připravila osmisměrku opět s vánoční tematikou. Na páté stanoviště si připravila Anička obrázky, kde jsme hledali rozdíly ze dvou obrázků. Šesté stanoviště bylo poměrně dlouhé a měla ho na starosti Katka. Dvojice hrála hru, pexeso, které bylo též s vánoční tematikou. Za vítězství na jednotlivých stanovištích si pro nás připravily vychovatelky malou odměnu. Odpoledne uteklo velice rychle, ale my jsme ještě stačili si zahrát několik her. V první hře šlo o tichou poštu, jako soutěž dvou družstev, kde jsme předváděli pomocí pantomimy zadané slovo. Druhá hra se jmenovala na čísla, kdy uprostřed kruhu sedících na židli jsme rozdali čísla. Ten, kdo byl uprostřed, měl říci dvě čísla, která se měla proměnit. Prostřední v kruhu měl zavázané oči a naslouchal pouze sluchem. Na závěr si děti připravily pro nastávající vychovatelky i svoji hru. Jednalo se o řidiče formule 1, kde dotyčná měla i se zvukem předvést jízdu řidiče, kterým byla ona sama. Nám i vychovatelkám se dnešní odpoledne velice líbilo a všichni jsme si ho užili. Po skončení jsme se rozloučili s našimi vychovatelkami, popřáli si krásné Vánoce a předali jim malou vlastnoručně vyrobenou pozornost. Nebude trvat dlouho a my se sejdeme společně opět v lednu. Tak krásné Vánoce!