Vánoční trhy na Husově náměstí

Každým rokem na berounském Husově náměstí koncem listopadu a počátkem prosince začínají vánoční trhy. Každoročně rozsvěcujeme vánoční strom, staví se betlém, který se pravidelně rozrůstá o nějakou tu postavu. Vedle betléma nacházíme zoo koutek se zvířaty a letos ještě navíc přibyla Ježíškova kancelář. Každým rokem se na pódiu uprostřed náměstí střídají berounské školy, které přijdou pozdravit „vánoční trhy“. Stejně tomu je i v letošním období Adventu.

Je čtvrtek 13. 12. 2018 a na Husově náměstí dnes předvedla svůj vánoční program naše škola, zastoupená dětmi školní družiny. Po krátkém úvodu, zazní koleda, Nesem vám noviny a hned se celý kulturní pořad rozjíždí. Starší děti s veršovanou Koledou Josefa Václava Sládka vystupují jeden po druhém. Jejich verše jsou doplněny lidovými koledami a známými vánočními písněmi. Ty zpívají děti z ostatních oddělení. Po tomto vystoupení přichází na řadu dětský sbor Kecky se třemi vánočními písněmi. Pak se již loučíme, přejeme krásné Vánoce a šťastný nový rok. Na úplný závěr si všichni zazpíváme vánoční píseň Rolničky. Počasí nám sice přálo, nepršelo, ale byla velká zima. Za naši snahu jsme od MKC obdrželi sladkou odměnu. Děkujeme. A pak již rychle pospícháme do tepla naší školy. Tam se rozehřejeme a odpoledne, hurá do družiny!