Velmi umělecký kroužek šperkovnictví

Každý kroužek, který pracuje při naší družině či klubu, svoji činnost nějak hodnotí. Stejně tak hodnotí svoji práci i kroužek šperkovnictví, který pracuje již 3 roky. Když někdo slyší název kroužku “šperkovnictví“, pozastaví se a přemýšlí, co to vlastně ve skutečnosti obnáší. Mohlo by se říci, že jde o jeden z nejtěžších kroužků u nás, ale naši členové kroužku to vidí docela jinak. Vždyť záleží na tom, kdo kroužek vede a jak dokáže našim malým šperkařům poradit a pomoc. Ve své podstatě můžeme i říci, že se jedná o kroužek korálkohraní.

Kroužek vede kvalifikovaná šperkovnice paní Miroslava Šmídová. Když začínala u nás s tímto kroužkem, byly zpočátku některé problémy, které se postupem vyřešily. Dnes na kroužek chodí opravdu pouze děti, které tato práce baví, které ji chtějí dělat a tím mají i velké úspěchy. Nejde pouze o děvčata, ale náš kroužek každým rokem navštěvuje nejméně i jeden chlapec. Stejně tomu je i letos, kdy do kroužku dochází Lukáš Hána. Ten mnohdy strčí i naše šikovná děvčata do kapsy. Během roku vyrobí děti několik výrobků, které si pak odnesou domů a darují je rodičům, příbuzným. Mnohdy se výrobky ozdobí i oni sami. Některé výrobky zdobí i jejich domov. Zde je ukázka některých výrobků dětí. Určitě by jim někteří dospělí mohli i závidět. Šperkovníci, odvedli jste velký kus práce a my vám za vaši práci děkujeme. Poděkování patří i paní vedoucí Mirce Šmídové, která se vám velmi věnuje.