Vítání ptačího zpěvu

Tradiční akci si připomínají i děti školní družiny a klubu na naší škole. Vždyť v letošním roce je již jaro v plném proudu a síle, ze svých zimovišť stále přilétají další druhy tažných ptáků. Proto i my jsme vyrazili po jednotlivých odděleních do přírody. Chceme oslavit návrat ptačího zpěvu do naší krajiny i krásu jarní přírody.

Je konec vyučování, jsme všichni po obědě a shromažďujeme se na školním dvorku se svými vychovatelkami. Ty pro nás připravily pro odpolední činnost pozorování ptáků, poslouchání jejich krásného zpěvu. Naším úkolem krom toho bylo zapisovat si, co jsme cestou slyšeli a viděli. Každé oddělení mělo jiný okruh svého pozorování. Vítání ptačího zpěvu se vždy tradičně koná první květnovou neděli. Po získání veškerých pokynů a po úvodním slově k této akci se rozcházíme každý dle své trasy. První zastávkou pro všechny byla břízka v těsné blízkosti školy u hlavního vchodu. Zde nám visí ptačí budka pro ptáčky, kterou si již druhým rokem obsadila sýkorka koňadra. Do budky byla vmontována videokamera, která nám ukazuje, co se v budce děje. A právě v této době sýkorka vyseděla osm mladých sýkorčátek, o které se velmi dobře stará. Pak již pokračujeme dál a sledujeme další ptáky. Vidíme holuba, hrdličku zahradní, vrabce domácího, straku obecnou, u Berounky pak vodní ptáky – kachny divoké. Pozorujeme a sledujeme všechny druhy ptáků. Po obejití daného okruhu se vracíme zpět, na školní dvůr, kde pro dvojice z oddělení je připravená poznávačka dalších druhů ptáků, se kterými se můžeme setkat v našem nejbližším okolí. Potom chvíli čekáme na vyhodnocení, spočítání bodů a vyhlášení vítězů. A jak to dopadlo? Mezi nejlepší patří:
Matěj Voldán a Jiří Jakubíček – 23 bodů
Anička Bezrouková a Tereza Veselá – 17 bodů
Julie Dušilová a Kateřina Žáčková – 14 bodů
Kristýna Trojanová a Sára Štechová – 13,5 bodů
Školní klub – 11 bodů, se stejným počtem bodů se ke klubu přiřadila i Eliška Chárová, Olivie Křečková, Štěpán Mareš a Jáchym Kolman.
Každý účastník dnešního dne obdržel malou odměnu.