Vyhodnocení Týdne míčových her spojený se zápasem ve vybíjené

Minulý týden skončil „Týden míčových her“. Dnes nás již čeká pouze vyhodnocení a s tím i velký zápas dětí školní družiny proti školnímu klubu.

Jsme po obědě a všechna oddělení odchází do školní družiny prvního oddělení. Zde totiž vyhodnotíme celý týden a vyhlásíme výsledky nejlepších skupin. Již v průběhu různých soutěží jsme zjistili, že síly jsou velmi vyrovnané a že nikdo z nás netuší, kdo bude opravdovým vítězem. Ale dnes je vše jasné. Nejmenší počet bodů v součtu umístění nám napověděl vítěze. A jak to tedy dopadlo?
1. místo – 4. skupina
2. místo – 1. skupina
3. místo – 3. skupina
4. místo – 2. skupina
Všem v závěru předáváme malou odměnu a věříme, že se budou i nadále snažit o co nejlepší výsledky. Blahopřejeme.
Ve druhé části pobytu v družině zhlédneme ukázku z prvního koncertu dětí hry na flétnu. Kroužek pracuje pod vedení vychovatelky Mirky Pacákové a svým vystoupením se pochlubil rodičům a prarodičům, ale i příznivcům této hudby. Poděkování patří nejen paní vychovatelce, ale i vám, milé děti. Věřím, že se jistě sejdeme i v příštím školním roce.
Pak již společně odcházíme na školní dvorek a po malé svačince jdeme na další naší akci. Děti školní družiny vyzvaly naše starší kamarády, zda by mohly sehrát zápas mezi sebou ve vybíjené. Slovo dalo slovo, a my na ukončení Týdne míčových her sehráváme velký zápas. Již předem družináři věděli, že proti starším klubákům jistě nemají šanci. Ale omyl. Po dvou polovinách vybíjené i s výměnou starších družinářů s mladšími, vše dopadlo úplně jinak. Družináři se nenechali porazit a rozdrtili klubáky v poměru 2 : 0. Super! To bylo radosti. Družina přemohla o dost starší kamarády. Blahopřejeme a děkujeme.