Výlet do Saska

Zájezd do Německa se pro žáky naší školy uskutečnil za finanční podpory města Berouna. Na tuto akci obdržela naše škola dotaci ve výši 10 000,– Kč. Zájezd byl realizován cestovní kanceláří „Výuka jinak“. Náklady byly vyčísleny na 850,– Kč, po odečtení dotace se snížily na cenu 630,– Kč pro žáka. U cestovní kanceláře byla objednána prohlídka pevnosti Königstein v Saském Švýcarsku, Německého muzea hygieny v Drážďanech a dále prohlídka historického středu města saské metropole.

Zájezd byl nabídnut přednostně v obou devátých třídách, postupně pak i pro žáky osmého a sedmého ročníku, kteří se učí jako druhý cizí jazyk němčinu. O možnost vyjet do zahraničí měli naši studenti velký zájem a 45 míst v autobuse se brzy zaplnilo. Sraz v pátek 19.10 v 6.00 hod nedělal nikomu těžkosti. K pevnosti Königstein jsme dorazili v 9.00 hod. Zde se vyjelo výtahem na stolovou horu, na které je pevnost vystavěna. Účastníci obdrželi audio průvodce v českém jazyce a vlastní areál procházeli samostatně. Přejezd do Drážďan trval půl hodiny, zde byla objednána návštěva Muzea hygieny. Jeho expozice se věnují lidskému tělu a jeho fungování. Výklad českého průvodce nám ozřejmil jednotlivé exponáty v různých sálech muzea. Velký zájem byl o možnost vyzkoušet si projevy stárnutí organismu anebo fungování jednotlivých smyslů člověka. Po třech hodinách strávených v muzeu následovala prohlídka historického centra. Všechny nás zaujaly stopy na budovách, které připomínají bombardování a následný požár města 13. – 15. února 1945. Na závěr byla dána možnost projít samostatně nákupní galerií a vyzkoušet si v praxi své reálné znalosti cizího jazyka.

Po návratu napsaly děti ve zkrácené formě své dojmy z celé akce. Z jejich prací cituji: „Bylo to moc pěkný, hlavně ta pevnost s muzeem.“ „Tento den jsem si užil.“ „Byla sranda se spolužáky.“ „Jsem ráda, že jsem zjistila nové věci, ale nejlepší bylo stejně nakupování.“ „Bylo by super, kdyby těch zájezdů do ciziny bylo více za rok.“

Celý den se žáci přirozeným způsobem seznamovali s evropskou historií středověkou i tou novověkou. Zkrátka nepřišla ani jejich jazyková výbava. Cestovat i praktickým způsobem než jen prstem po mapě se všem líbilo.drazdany 2018 2 drazdany 2018 4 drazdany 2018 3 drazdany 2018 1 dr2018