Výlet na vrch Děd s rozhlednou

Jaro je v plném proudu, a tak děti školní družiny vyzvalo na pěší výlet, s cílem na vrchu Děd s rozhlednou. Rozhodování netrvalo dlouho, neboť máme ředitelské volno, a počasí nám opravdu přeje. Zpěv ptáků a vonící příroda nás okouzlila na tolik, že nebylo třeba váhat.

Scházíme se u školy, a společně odcházíme směrem na vrcholek Děd, přes Beroun. První představa šplhání do velikého krpálu ke kapličce a zdejší studánce, nebyla nějak lákavá. Ale touha po relaxaci v přírodě, její poznávání, poslouchání zpěvu ptáků, nás zklidnila. Za nedlouho stojíme nad Berounem u pseudogotické kaple Bolestné Matky Marie a studánky. Kaple byla postavena v letech 1894 – 95 dle plánů J. Mockera na místě barokní poutní kaple u léčivé studánky z roku 1724, zrušené Josefem II. v letech 1786 – 7. Zde byla první zastávka, posilnění a napití. Naším úkolem zde bylo zjistit, kolik má kaplička velkých oken. Jeden z úkolů do plnění projektu Beroun mě bere. Pak již pokračujeme dál, stavíme se na vyhlídce u vysílače a pozorujeme krásy a rozlehlost Berouna. Naše zraky se orientují na známá místa našeho města. Potom už šlapeme kupředu, abychom byli co nejrychleji na vrcholku Děd a rozhledně. Cestou pozorujeme kvetoucí rostliny, určujeme jejich názvy, sledujeme zdejší stromy a náhle nás překvapí nález čerstvé, velké duběnky, kde je ukryta žlabatka dubová. Tento úkaz jsme již sice viděli, ale takovou nádheru barev, ještě ne. Neuniknou nám ani různí broučci a hmyz. Cesta utekla velice rychle a my stoupáme přímo vzhůru do nadmořské výšky 492 metrů. A už jsme v cíli. Na vrcholku se nám objevila krásná rozhledna Děd. Slavnostně byla otevřena 17. září 1893. Byla to první rozhledna, kterou vybudoval Klub českých turistů. Jde o cihlovou rozhlednu vysokou 12 metrů s 56 schody. Nám začíná druhý úkol. Zjistit, kolik schodů je železných. Podařilo. Další úkol je splněn. Nyní si prohlížíme širé okolí, které nám moc dobře neumožňují vzrostlé stromy. Po prohlídce rozhledny usedáme a následuje velká svačinka a malý odpočinek. Pak si zahrajeme ještě pár her a budeme se pomalu a jistě vracet zpět ke škole. Předpokládaný návrat byl dodržen a na nás již čekají rodiče. Rozcházíme se do svých domovů. Na dnešní krásnou vycházku budeme jistě vzpomínat. My jsme si to dnes opravdu užili.