Výstava výtvarných prací TALENT 2018

Každým rokem se v závěru školního roku v Městské galerii Beroun koná výstava dětských prací, prací uměleckých talentů pod názvem TALENT. V letošním roce se tato výstava koná od 5. 9. 2018. Právě tento den proběhla vernisáž s vyhodnocením nejlepších prací v roce 2018.

Vernisáže Talentu 2018 se zúčastnily i děti školní družiny, které ve vystavovaných pracích našly i někteří i své obrázky. Ovšem kromě družinových prací zde mají svá díla i naši starší kamarádi z 2. stupně. Mladí výtvarníci z berounských škol a ZUŠ Václava Talicha zde vystavují díla své volné tvorby. Jsou zde k vidění obrázky z přírody – květiny, stromy a zvířata. Nechybí ani obrázky se sportovní tematikou, kosmonauti anebo portréty. Někteří se věnovali i letošnímu výročí vzniku republiky. Práce zúčastněných mají různou kvalitu, která je závislá na věku mladých malířů, ale i na prostředí. Nejlepší práce byly oceněny a umělci obdrželi z rukou starosty města Ivana Kůse uznání a odměnu. Z naší školy byl oceněn Filip Nejepsa a Jan Herout. Pro nás, umělců z družiny, bylo ocenění i to, že z našich obrázků zde své dílo mělo 12 dětí. Pro nás je to velká čest a povzbuzení pro další tvorbu. O to více se budeme snažit, aby v příštím roce byly oceněny i obrázky ze školní družiny.