Vzdělávací program v ekocentru Huslík u Poděbrad

Při hodinách prvouky se učíme o zvířatech, o rostlinách a vyprávíme si o tom, jak bychom mohli pomáhat přírodě. Enviromentálnímu vzdělávání základních škol se věnuje i ekocentrum Huslík u Poděbrad, které 4. června navštívili žáci 1. a 3. ročníku.

Pracovníci ekocentra si pro děti připravili velice zajímavý výukový program. Na začátku děti čekala zážitková přednáška o různých druzích hmyzu. Potom děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Na prvním stanovišti určovaly vývojové stupně hmyzu, např. slunéčka sedmitečného, mravence, komára. Na druhém stanovišti si zahrály na vědce. Chytaly na louce hmyz do sítí a pojmenovávaly ho pod dohledem profesora Emanuela Motejla. Na třetím stanovišti soutěžily v družstvech, vyhledávaly a přiřazovaly kartičky, které vystihovaly, kde hmyz žije, čím se živí apod.

Na závěr žáky přezkoušel profesor Emanuel Motejl. Děti si mnoho věcí zapamatovaly a prokázaly hodně znalostí. Byl jim udělen Certifikát ze základních znalostí skupiny hmyzu. Za odměnu si žáci mohli prohlédnout zvířátka. Na Huslíku je totiž i záchranná stanice. Na vlastní oči viděli, jak lze pomáhat zraněným živočichům.

Program se nám všem moc líbil a domů jsme odjížděli s výbornou náladou.