Vzpomínka na Mistra Jana Husa

Tradiční akcí v závěru školního roku se v Berouně stává vzpomínková akce na Mistra Jana Husa. I dnes 27. 6. 2018 se na Husově náměstí před sochou Jana Husa konala tato vzpomínková akce. I děti naší školní družiny se jí zúčastnily, neboť byla určena pro školní družiny a veřejnost.

Ve středu 27. 6. 2018 se děti školní družiny i klubu zúčastnily na Husově náměstí vzpomínkové akce na Mistra Jana Husa. Ještě před tím, než jsme vyrazili na náměstí, jsme se všichni sešli v družině prvního oddělení a zhlédli krátkou filmovou ukázku, abychom věděli, kdo Jan Hus byl a čím se proslavil. Byl to římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. Pro svoje myšlenky, které se znelíbily, byl upálen na hranici v Kostnici. Pak se již oblékáme a všichni společně odcházíme na akci. Vše vypuklo ve 13:30 hodin, kdy zvony na kostele sv. Jakuba zvoní. Moderátorka paní Bergerová nás všechny srdečně zdraví a představuje přítomné hosty: pana starostu Ivana Kůse, faráře Mikuláše Vymětala a faráře Jaroslava Mencla. Po oficiálním přivítání zapaluje pan Vymětal slavnostní oheň. Další slovo získal pan starosta Ivan Kůs, který nás též přivítal a chvíli si s námi povídal o tom, co vlastně o Janu Husovi víme a proč se vlastně zde scházíme. Další prostor byl vymezen pro faráře Mikuláše Vymětala a pro modlitbu, kterou provedl farář Jaroslav Mencl. Poté pan starosta a místostarosta položili květiny k pomníku Jana Husa a tím uctili jeho památku. Po této slavnostní ceremonii se dostáváme k hudebnímu bloku dnešního dne, kde vystoupili Dubnička a Lahoda se svým programem „Normálně nezpívám“. Interaktivní literárně – hudební program nám všem otevřel základní tajemství tvorby písničky. Dokonce jsme i zkusili vymyslet píseň svoji vlastní. Ta byla věnována k poctě mistra Jana Husa. Na závěr jsme si ji všichni společně zazpívali. Odpoledne velmi rychle uteklo a my již končíme, vracíme se zpět. Tak děti školní družiny a klubu uctily památku našeho velikána mistra Jana Husa.