Úvod9. Týden čtení dětem zahájen i ve školní družině

V termínu od 1. – 7. června probíhá v celé České republice 9. Týden čtení dětem, který je součástí projektu Celé Česko čte dětem. Tato tradiční akce probíhá i v naší školní družině, a každým rokem získáváme mnoho zajímavých informací, čteme různé knihy a snažíme se o rozvoj čtenářské gramotnosti i v mimoškolní činnosti, kterou je naše školní družina. Ne jinak to bylo právě dnes.

Ano, 3. červen v kalendáři znamená zahájení 9. Týdne čtení dětem v naší družině. Toto zahajovací čtení nám letos neodmítla ani paní Alena Zajícová, knihovnice knihovny v Berouně, oddělení pro dospělé. Krátce po třinácté hodině ji mezi sebou srdečně vítáme a již se těšíme, co nového nám dnešní odpoledne přinese. Milé překvapení, o kterém nevěděly ani paní vychovatelky v družině. Tak jako my v březnu vzpomínali Františka Nepila, rodáka z Hýskova, který měl v letošním roce výročí úmrtí, ale i jeho knihy vydávalo nakladatelství Albatros, kdy jsme si připomínali 70. výročí vzniku Albatrosu. Paní Zajícová přišla s knihou, která se vztahuje k blížícím se prázdninám, kdy řada z nás odjíždí na tábory, s knihou Františka Nepila Naschválníčci. Během odpoledne nám přečetla 3 kapitoly, o kterých jsme si vždy něco řekli. Hlavně od nás chtěla vědět, jak si takové „naschválníčky“ představujeme. Co dělají, jak je poznáme. A tak se rozvinula debata o „naschválníčcích“, ale i zároveň další úkol pro nás. Naším úkolem je během deseti dnů namalovat ve svých odděleních nějakého „naschválníčka“. My si je v družině vyhodnotíme, ale zároveň jsme paní Zajícové přislíbili, že je do knihovny doneseme, aby i oni se zde s „naschválníčky“ pokochali. V druhé části odpoledne zbylo i několik málo času na to, abychom vznesli na paní Zajícovu dotazy. Některé dotazy byly opravdu zajímavé, ale paní knihovnice si s nimi poradila. Zajímalo nás i její nejoblíbenější dětská kniha, její současný spisovatel, literární žánr při její četbě a další a další. Nikdo z nás ani netušil, jak ten čas rychle letí a že se budeme muset s paní knihovnicí rozloučit. Krásné odpoledne nás okouzlilo na tolik, že se budeme těšit na další akci s knihovnou. Paní Zajícová nás pozvala i na podzim do oddělení pro dospělé, že i zde se nám bude věnovat. Jsme rádi, že Městská knihovna Beroun má tak vřelý vztah i k práci v době mimoškolní, a že jí nejsme vůbec na obtíž. Paní Zajícová, moc a moc děkujeme a těšíme se na další akce.

no images were found