ÚvodCesta Tří králů plná úkolů

Ano, svátek Tří králů máme již za sebou, ale Tříkrálová sbírka jako charitativní akce potrvá do konce ledna. Proto i děti z 1. a 3. oddělení se dnes vydaly na Cestu Tří králů plnou různých úkolů. Tu připravil Dům dětí a mládeže jako akci pro rodiče s dětmi, ale my v družině jsme se o ní dověděli také. Proto jsme nelenili a v průběhu odpoledne dne 11. 1. se vystřídali v okolí Domu dětí a mládeže v Berouně, kde stezka zůstala a my si ji mohli projít.

Je pondělí, 11. 1. 2021, a děti z 1. a 3. oddělení jsou po obědě, chvilka odpočinku a jdeme ven. Jako první odchází 3. oddělení s paní vychovatelkou Heroutovou a po chvilce i 1. oddělení s paní vychovatelkou Novákovou. Cílem postupně je prostor v okolí Domu dětí a mládeže, kde je vyznačena cesta. Jde o Cestu Tří králů plnou nejrůznějších úkolů. Myslíme si, že to pro nás nebude tak těžké, neboť jsme v odděleních měli Tříkrálové odpoledne a zde jsme se též dověděli mnoho zajímavých informací. Přicházíme na start celé akce, kde se seznamujeme s pravidly. Naším úkolem je projít všechna stanoviště, dojít do Betléma a zde se poklonit Ježíškovi. Na cestě nás čeká 9 stanovišť. Na 2. stanovišti počítáme planety, které visí na stromě, snažíme se je pojmenovat a pak spojit dvě planety tak, aby vznikla legenda o betlémské planetě, která vedla Tři krále za Ježíškem. Třetí stanoviště je lehké. Máme říci, jména Tří králů, kteří se vydali za Ježíškem do Betléma. Na 4. stanovišti nás čeká řada překážek. Ty musíme projít, abychom mohli pokračovat dál. Na 5. stanovišti hledáme dary, které Tři králové přinesli Ježíškovi. Na dalším stanovišti počítáme obrázky lidi, které jsou schovány v blízkém okolí stanoviště a šli též za Ježíškem do Betléma. Na předposledním stanovišti hledáme cestu v bludišti, abychom se vyhnuli zlému Herodovi, který chce ublížit Ježíškovi. Na posledním stanovišti je konec celé cesty, my jsme se dostali k Ježíškovi do Betléma. Připomeneme si koledu, Tři králové, Ježíškovi v Betlémě se pokloníme. A tak končí naše dlouhá cesta plná úkolů u Ježíška v Betlémě. A co říci závěrem. Za statečnost, za znalosti nás čekala malá odměna. Krásné slunečné, ale mrazivé odpoledne jsme si všichni užili a organizátorům děkujeme.