Co se stalo před 30 lety…

Mnohé děti tyto “sametové dny” budou navždy znát jen z vyprávění, proto i my na prvním stupni jsme si udělali ve 4. A malou besedu.

Celá republika letos žije vzpomínkami na listopad před 30 lety. I my jsme si povídali, co se to vlastně dělo. Chtěli bychom poděkovat panu Petru Veselému, který přišel do naší třídy a alespoň trošku si s námi o těch nezapomenutelných dnech povídal. Zúčastnil se totiž rekonstrukce listopadové demonstrace a vyprávěl nám natolik poutavě, že jsme chvílemi tajili dech! Bylo to moc pěkné a děti si určitě odnesly spoustu zajímavých a nových informací. Vše jsme oživili dobovými záběry a písněmi, které doplňovaly tehdejší atmosféru. Díky za příjemně strávené chvilky.