ÚvodDen dětí ve školní družině

Mezinárodní den dětí se každoročně slaví 1. června. Má upozornit na práva a potřeby dětí. První podnět k založení dne, kdy jsou oslavovány děti, byl předložen v Turecku toku 1923. Vyhlášení celosvětového dne dětí bylo doporučeno roku 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí. Oficiálně vyhlášen byl až v roce 1949. Mezinárodní den dětí je jeden z mála svátků, který se všude s velkou radostí slaví. Po celém světě se konají akce oslavující Mezinárodní den dětí, které jsou zaměřeny na děti všech věkových kategorií.

I děti naší školní družiny si ve dvou odpoledních užily oslavu jejich svátku. Paní vychovatelky pro ně připravily bohatý program plný netradičních soutěží a her. První z disciplín byla jízda na koloběžce, kdy děti musely projet slalom, aby mohly získat první body do své startovací karty. Startovací karta byla letos úplně jiná, než jsme byli zvyklí. Šlo o papírový sáček od bonbonů, na kterém byly napsány číslice dle počtu stanovišť a na jednotlivá místa se lepily barevné bonbonky, které děti získaly při soutěžích. Další disciplínou bylo srážení kuželek na tři pokusy. Zajímavý byl hod na cíl, kde jsme využili uzávěry z PET lahví a házeli jsme na barevně odlišené části obalů na vajíčka. Dále na zavěšenou opičku házely děti kroužky a ona je chytala do svých ručiček. Projití určité vzdálenosti na chůdách byla pro děti velmi zajímavá. Některým trvalo chvíli, než si přišli na systém, jak pokračovat. V další soutěži jsme si vybrali ze sáčku plných pilin 3 předměty a dle hmatu měli zjistit, o co se jedná. Pak jsme si zahráli též na rybáře, kdy jsme lovili ryby na pruty. Kdo nechtěl lovit ryby, mohl chytat motýly. Osm disciplín jsme splnili v pondělí odpoledne a v úterý, 1. 6., pokračovali v blízkém parku a později též na dvoře u školy. V parku jsme tentokrát začali skoky v pytlích na určitou vzdálenost a současně s touto disciplínou probíhalo házení kroužků na cíl. Po ukončení těchto dvou disciplín jsme pokračovali v trochu jiném směru. Přesunuli jsme se na zimní horský svah a snažili se projít určitou vzdálenost s dřevěnými lyžemi. Toto však nebylo vůbec jednoduché. My, jsme to však zvládli a při tom jsme si zavzpomínali na zimní tábor na horách. Ještě zábavnější pak byla disciplína opět s lyžemi, kde na dlouhých lyžích se přesunuje dvojice v určité vzdálenosti. Jde nám zde o koordinaci pohybu dvou lyžařů na lyžích. Toto odpoledne jsme si opravdu užili a na Den dětí určitě nezapomeneme. Naše sáčky s polepenými bonbony jsme si směnili za sladkou odměnu. Po skončení v parku se vracíme na školní dvůr, následuje svačina a pak si zahrajeme živé „Člověče, nezlob se“.
A takto jsme v letošním roce oslavili svátek všech dětí.