ÚvodDen ptactva pokračuje

Mezinárodní den ptáků sice slavíme 1. dubna, ale vzhledem k rotační výuce a termínu nástupu do škol, si děti školní družiny z 2. a 3. oddělení uspořádaly akci až nyní. 3. oddělení 20. 4. a 2. oddělení 22. 4. Cílem naší akce bylo obrátit pozornost k nebezpečím, ohrožujícím ptáky na celém světě. Měli bychom přispět k pomoci jejich ochraně, ale i jejich stanovišť. Den ptáků slavíme již více než 100 let. Ovšem na českém území, je tradice ještě starší. První Den ptáků byl vyhlášen ještě v Rakousku – Uhersku 1. dubna 1900. První jarní dny jsou pro oslavy dne ptáků naprosto ideální. V této době vrcholí tahy ptáků. Postupně se vracejí z teplých krajin. Druhy, které tráví zimu u nás, začínají rozjíždět hnízdění.

Zbylá dvě oddělení naší družiny se pustila k připomenutí si Mezinárodního dne ptáků. Děti z 3. oddělení se připravovaly ven, a než tak učinily, začalo pršet. To však neměnilo nic na tom, že akce proběhla ve školní družině. Prohlédli si obrázky ptáků, něco si k tomu řekli, aby alespoň částečně věděli o nejznámějších ptácích zde u nás. Zaměřili jsme se na jejich odlet za teplem anebo zdejší přezimování, nezapomněli jsme ani na jejich potravu – čím se živí, ale i nejrůznější zajímavosti z jejich života. Pak jsme si v prostoru družiny rozhodili obrázky ptáků a jejich mláďat. Naším úkolem bylo přiřadit k sobě dva obrázky. Nejvíce bodů získal Nick Augusta a Štěpán Švihálek. Po skončení soutěže jsme se zaměřili na připomenutí si ptáka roku – káně lesní.
Děti z 2. oddělení si uspořádaly akci venku, a po odpolední svačině pokračovaly v družině. Naším úkolem byla poznávačka ptáků a k nim přiřazení mláďat. Krom toho jsme měli ještě za úkol napsat, zda je to pták stěhovavý či nikoliv. Tato část programu byla po dobu 30 minut. Pak jsme si společně řekli, co kdo má a zapsali si body za správné výsledky. V druhé části jsme hádali 19 hádanek z ptačí říše. Po skončení jsme si opět řekli správné výsledky a zapsali si body. Po ukončení této části jsme se porozhlédli po okolí a snažili se pozorovat zdejší opeřence. Čas se naplňuje a my se vracíme zpět do družiny. Malá přestávka na svačinu a pokračujeme dál. Zde jsme se zaměřili na získání co nejvíce informací o ptáku roku, kterým se pro rok 2021 stalo káně lesní. K tomu využíváme ornitologický časopis, Ptačí svět. Na závěr si prohlížíme obrázky a prolistujeme si časopis. Na úplný závěr si zahrajeme deskovou hru jako je bludiště, ale procházíme cestu, na které se nachází zdravé a mrtvé myši, neboť ty se stávají potravou káně lesní. Při této příležitosti si připomínáme, jak snadno se mohou dravci otrávit, když lidé v přírodě tráví drobné přemnožené hlodavce a ty pak dravci sežerou. Zapisujeme si ulovené myši zdravé a mrtvé a snažíme se co nejrychleji dostat do cíle. Hra nás zaujala a zahráli jsme si ji dvakrát. A co potom? Spočítáme body a vyhodnotíme. A jaké jsou výsledky?
1. místo – Nikola Junková 41 bod
2. místo – Martin Zajíc 37 bodů
3. místo – Ema Lebrová – 27 bodů
Vítězům blahopřejeme.