ÚvodDen Země ve školní družině pokračuje

22. duben patří již od roku 1969 oslavám Dne Země. I my ve školní družině ve 2. a 3. oddělení jsme si dnes tento svátek připomněli. Právě McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země. V rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. První Den Země byl slaven v San Francisku a oslava byla zaměřena nejen na ekologicky zaměřený svátek. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. OSN začala svátek slavit v roce 1971. V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Svátek slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

Svátek Dne Země si dnes připomněly i děti z 2. a 3. oddělení naší školní družiny. Nejprve jsme si pověděli něco o historii svátku a pak jsme se pustili do plnění úkolů na předem připravené stezce. Na šesti stanovištích jsme plnili úkoly formou odpovědi na otázku, které se týkaly ochrany přírody, životního prostředí a nezapomněli jsme ani na třídění odpadu do kontejnerů. Na obrázku jsme měli zjistit, co nepatří do lesa. Jak se dlouho může rozkládat chirurgická rouška atd. Mezi zajímavosti patřil i náš odhad, kolik odpadu se vyprodukuje během jednoho dne v České republice. Zajímavý odhad je i na vyprodukování počtu vajíček rosničky a odhadnout, jakou rychlostí se pohybuje zajíc. Dle obrázku jsme poznávali zvířata a měli zjistit, co mají společného. Dále na obrázku bludiště jsme měli najít cestu semene dubu, aby se dostal až ke stromu. Podobných otázek bylo ještě více a my se snažili odhadnout. Na závěr jsme se dověděli správnou odpověď. Za hodinku jsme měli úkoly splněné a cestou zpět jsme pozorovali, jak moc je znečištěné naše životní prostředí. Měli bychom se všichni zamyslet nad tím, zda se všichni k našemu prostředí chovají tak, jak by to mělo být.