ÚvodDružina si připomenula Den stromů

Den stromů slavit vznikl v polovině 19. století ve Spojených státech. Zdejší krajina byla před 150 lety popisována jako krajina „bez stromů“. Proto jeden z místních osadníků v okolí svého domu začal pěstovat různé druhy stromů, keřů a květin. V Čechách se poprvé Den stromů začal slavit počátkem dubna 1906. Tradice, která byla přerušena válkou byla opět obnovena až v roce 2000. Nápad obnovit tradici v České republice byl stanoven na 20. října 2000. Bylo to z důvodů toho, že se v mnohých lokalitách v tomto vhodném termínu dají sázet stromy. A podzim je též časem, kdy jsou stromy asi nejkrásnější a hrají všemi barvami. Den stromů se stal 20. října Středoevropským Dnem stromů.

Na tuto tradici již mnoho let navazuje i oslava Dne stromů v naší školní družině. A tak téměř po celý týden se oddělení zaměřily na tuto přírodovědnou činnost, ale vyvrcholení proběhlo právě dnes 22. 10. Všechna oddělení se během týdne zaměřila na poznávání stromů v blízkém okolí naší školy – listnatých i jehličnatých. Během vycházek do blízkého okolí děti sbíraly různé listy, které si nechaly vylisovat. Ty pak využily na výtvarnou a pracovně technickou činnost, kdy například děti 1. oddělení vytvářely ježka, 4. oddělení pak stromy, stejné stanovisko zaujalo i 3. oddělení, ale ty ještě použily i různé plody těchto stromů. 2. oddělení pak vytvářelo otiskováním padající podzimní listí. Děti 1. oddělení si vytvořily i frotáží listy a kůru stromů do své sbírky. Krom toho si zahrály i několik her s touto tématikou, a dokonce i zasoutěžily v poznávání stromů. Ve všech odděleních se besedovalo o stromech, jejich významu pro člověka, druzích stromů, ale i o tom, jak jsou důležité pro ostatní živočichy. Neopomněli jsme ani na škůdce lesa a stromů. Závěrečné dny pak probíhaly v odděleních formou soutěží – poznávačky stromů, plodů, listů, ale i přesmyčky, kdy z písmen musíme dát dohromady název stromu. Děti 2. oddělení si své znalosti ověřily štafetou a kolektivní prací tak, aby se dohodly na správném řešení. Na úplném konci Dne stromů jsme se sešli všichni pospolu, abychom stromům popřáli do dalšího života. Každé oddělení mělo připraveno několik přáních, které byly napsány na listu javoru, jež jsme potom lepili na namalovaný strom. Stromy jsou součástí našeho života. A jak dopadlo vyhodnocení soutěže?
2. oddělení – Veverušáci
1. místo – 1. skupina Křemeňáci
2. místo – 3. skupina Mochomůrky
3. místo – 4. skupina Hřibáčci

Výsledky 4. oddělení
Soutěž jednotlivců:
1. místo – Terezka Heranová a Pavel Staněk
2. místo – Jonáš Lébr
3. místo – Alex Johan a Fanda Mejstřík
Soutěž trojic:
1. místo – Tereza Heranová, Klára Hulová a Dan Černý
2. místo – Pavel Staněk, Adam Neliba a Nick Augusta
3. místo – Alex Johan, Fanda Mejstřík a Jonáš Lébr