ÚvodHodnocení za 1. čtvrtletí školního roku

logo školy

Hodnocení prospěchu za 1. čtvrtletí školního roku 2020/21 obdrží zákonní zástupci a žáci od třídních učitelů

ve dnech 16. 11. – 19. 11. 2020. 

Ve čtvrtek 19.11. proběhnou online třídnické hodiny.

V období od 20. 11. do 30. 11. 2020 si mohou zákonní zástupci domluvit online individuální konzultaci s jednotlivými vyučujícími   

(viz. dopis ředitelky školy ze dne 16.11. 2020)