ÚvodInformace pro rodiče prvňáčků – 1. září

logo školy

Vážení rodiče,

jak už jsem Vás jednou informovala, uvědomuji si, jaký důležitý životní krok Vaše dítě udělá prvního září. Nastává veliká změna v jeho životě. Chápu, že o tento životní milník nechcete být ošizeni. Zároveň chci, abychom dodrželi hygienická opatření – aby nebyl větší počet osob ve vnitřních uzavřených  prostorách školy.

Vzhledem k tomu, aby nikdo z členů rodiny nebyl ošizen o slavnostní přivítání Vašeho prvňáčka do školy, otevře naše škola bránu na nové školní hřiště. Vaše děti, tak budou prvními, kdo vstoupí na toto místo a v této slavnostní chvíli.

Na hřišti proběhne slavnostní uvítání s paní učitelkou, vedením školy, panem místostarostou.

Po tomto slavnostním přivítání, čeká prvňáčka jeho třída, kterou tento den také pozná. Kromě paní učitelky se seznámí i s paní vychovatelkou školní družiny. Do třídy doprovodí dítě jeden z rodičů, který  zde obdrží důležité informace k organizaci výuky a chodu školní družiny.

Brána školního dvora – hřiště bude otevřena v 7.40 hodin. Zde budou připraveny vychovatelky školní družiny, které Vás přivítají a uvedou na místo.

Děkuji Vám, že i s Vaší pomocí zahájíme krásný školní rok pro Vašeho prvňáčka.

Mgr. Hana Kozohorská, ředitelka