ÚvodInformace pro rodiče žáků 6. ročníku

logo školy

Vážení rodiče,

školní rok se rozbíhá a také pro Vás máme připravené setkání s třídními učiteli.

Setkání třídy 6.A s třídní učitelkou se uskuteční

dne 9. 9. 2020,

setkání třídy 6.B s třídním učitelem pak

dne 10. 9. 2020

vždy v 16 hodin na školním dvoře – vstup vraty z ulice Komenského.

Třídní učitelé Vás seznámí s organizací výuky.

První měsíce budou zaměřeny na zmapování znalostí, doplnění nezbytných znalostí a dovedností. Důležité je v těchto měsících žáky motivovat a podporovat. S paní učitelkou si nastavíte pravidla spolupráce a komunikace.

Mgr. Hana Kozohorská, ředitelka