ÚvodInformace pro žáky budoucího šestého ročníku (školní rok 2020/2021)

logo školy
  • školní rok začíná v úterý 1.září 2020 v 8.00 hodin
  • výuka od 8.00 hodin do 8.45 hodin

  • vchod do školy pro druhý stupeň –ulice Komenského 249
  • budova školy se otevírá v 7.40; ve vstupním prostoru školy budou umístěny seznamy žáků – rozdělení do tříd (VI.A, VI.B)
  • pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci pomohou žákům s orientací ve škole a s nalezením učebny
  • na první den (1.9.2020) si žáci přinesou psací potřeby a poznámkový blok
  • tento den žáci obdrží: školní rozvrh (výuka v šestém ročníku je od 8,00 hodin do 13,30 hodin), rozvrh na první školní týden od 2.9.2020 do 4.9.2020 – bývá časově přizpůsoben, aby si žáci zvykli na pracovní režim
  • dále žáci obdrží žákovskou knížku, školní řád, dotazník pro rodiče
  • Stravování zajišťuje Scolarest – kontakt pan Andreas Konstantidis – telefon 311 516 121, 731 438 431
  • Potvrzování průkazek pro žáky, kteří dojíždí je možné v úředních hodinách: 25.8. – 28.8.2020 od 9.00 hodin do 12.00 hodin