ÚvodJaroslav Seifert a jeho verše ve školní družině

Jaroslav Seifert byl český básník, spisovatel, novinář a překladatel. Narodil se v roce 1901 v Praze na Žižkově. Patřil mezi členy hnutí Devětsil, byl mluvčím tohoto uměleckého hnutí. Studoval gymnázium, ale nedostudoval. Začal pracovat jako novinář a literát. Je nositelem Nobelovy ceny za literaturu. Cena mu byla udělena v roce 1984.

Děti z 3. oddělení si připomněly 35. výročí úmrtí Jaroslava Seiferta. Při této příležitosti jsme se seznámili s jeho básnickou tvorbou, která je velmi známá. Jeho verše jsme si i zarecitovali. K nejznámějším jeho dílům patří: Sbírka Maminka, která obsahuje básně plné lásky a vzpomínek na dětství. Zarecitovali jsme si báseň stejně znějící – Maminka (Venku už se stmívá, maminka si zpívá, navlékajíc nit.). Další sbírkou je kniha „Šel malíř chudě do světa“. Kniha je inspirována kresbami Josefa Lady a Mikuláše Alše. Z dalších básní jsme si připomněli báseň Hora Říp (Viděl jsem hory plné ledu, zpívat však o nich nedovedu…). Další recitovanou básní byla Sněhová vločka (Za vločkou padá třpytivá vločka a letíc tiše ptá se jí, kam spěchá, ať jen chvilku počká…). Takto krátce si děti z 3. oddělení připomněly verše Jaroslava Seiferta.