ÚvodJůhelácké odpoledne ve školní družině

Bylo by asi velmi podivné, kdyby někdo neznal kamarády Jů a Hele. To přeci znají i naši rodiče. Nejenom, že existuje kniha Jů a Hele Velká kniha, ale tyto hrdiny známe i z televizních obrazovek pod názvem Studio Kamarád. A protože 4. 1. 2021 uplynulo 40 let od toho, kdy začalo měnit vysílání pro děti ve Studiu Kamarád a plyšové postavy Jů a Hele byly u toho.

Po skončení vyučování a po dobrém obědě odchází děti 1. a 3. oddělení do své družiny, aby si připomněly, 40 let od vzniku Studia Kamarád, ale i 40 let od doby, kdy Jů a Hele bylo u toho. V každém oddělení to vypadalo trochu jinak, i když náplň našeho Jůheláckého odpoledne byla skoro stejná. V 1. oddělení si nejprve připomenuli trochu historie, povyprávěli si o Jů a Hele a pak z Velké knihy si přečetli jednu kapitolu. Po skončení četby si povyprávěli o tom, co vlastně se v kapitole dověděli. Velkým překvapením však byl další úkol, který byl docela těžký. Paní vychovatelka si pro děti připravila vlastní omalovánku z příběhu Jů a Hele. Úkolem dětí bylo omalovánku vybarvit, každý sám a pak společně ve skupině vymyslet, krátkou pohádku. A protože jsme prvňáci, neumíme ještě pořádně psát, vyprávěli jsme paní vychovatelce zcela novou vymyšlenou pohádku Jů a Hele ze školní družiny. Ta každou skupinu obešla, zapsala, to co děti v pohádce chtěly mít a bylo hotovo. Pak se nám jednotlivé skupiny se svými obrázky představily a paní vychovatelka k tomu přečetla jejich vlastní pohádku. Když se mělo rozhodnout, kdo je nejlepší, bylo to velmi těžké. Pohádky byly všechny velmi hezké a děti z nich měly opravdu velkou radost.

Ve 3. oddělení si po krátkém povídání přečetli kapitolu, která se vztahovala k současnému ročnímu období, k zimě. Pohádka nese název „Jak si Jů a Hele vypěstovali sněhuláky“. Vždyť my v Berouně nemáme ani šanci si v tomto ročním období sněhuláka postavit. Po přečtení ukázky a krátké besedě o pohádce se dostáváme k další činnosti. Naším úkolem je namalovat či vytvořit postavy Jů a Hele v zimě i se sněhulákem. A že se nám to opravdu podařilo, svědčí několik ukázek našich prací. Tímto způsobem si děti ve školní družině připomenuly 40 let od vzniku Jů a Hele. Děti pak v samém závěru si ještě zhlédly krátkou ukázku Jů a Hele z televize.

Připomněli jsme si slova Jůheláků před těmi 40 lety: „Ahoj, kamarádi, máme vás rádi.“ A naše odpověď nyní zní: „ Ahoj kamarádi, my vás máme také rádi.“ A tak děti ze školní družiny prožily krásné Jůhelácké odpoledne.