ÚvodOcenění našich výtvarníků

Čas běží jako voda, konec školního roku se přiblížil a prázdniny jsou na dosah. Přestože pandemická situace mnoha aktivitám nepřála, přesto školní družina ve své činnosti pokračovala dál, a dosahovala i některých dobrých výsledků.

Během února děti z 1. a 3. oddělení naší družiny se zapojily do soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Nositelem úkolů pro tuto soutěž bylo Okresní sdružení hasičů Beroun. V měsíci březnu se hodnotily výtvarné i literární práce v rámci okresu Beroun. Počátkem měsíce dubna nám přišla zpráva, že naši dva chlapci se umístili na 2. a 3. místě v rámci okresu a jejich práce postoupily do krajského kola. Byla to dobrá motivace pro ostatní děti a my byli všichni šťastní, že na 2. místě v rámci okresu se umístil Štěpán Švihálek z 3. oddělení a na 3. místě Leonardo Chouliaras z 1. oddělení naší družiny.
Každým rokem se výherci a zástupci účastněných v této soutěži scházeli na Hasičské stanici v Berouně, kde krom prohlídky stanice proběhlo i slavnostní vyhodnocení. Letos vyhodnocení sice proběhlo, ale trochu jinak, než jsme zvyklí. Podmínky pandemie nám toto ještě neumožňují. A tak velké překvapení proběhlo 17. 6. 2021, kdy k nám zavítali zástupci Okresního sdružení hasičů v Berouně a předali paní vychovatelce pro děti krásné odměny. Ta je poté předala slavnostně v jednotlivých odděleních. Jsme neskutečně rádi, že mezi námi máme talentované umělce a tak šikovné děti, jako je Leonardo Chouliaras a Štěpán Švihálek. Hoši, děkujeme vám a těšíme se na další úspěchy naší školní družiny.