ÚvodPříprava na oslavu 20. narozenin našich medvědů

Velkolepé přípravy na oslavu 20. narozenin Kuby a Matěje – medvědích hrdinů nejen z knih, ale i večerníčku mají dnes za sebou děti ve školní družině. Každé naše oddělení se na něčem podílelo, každé oddělení si pro naše medvědí miláčky něco připravilo.

Jedno z prvních překvapení pro naše medvědy byla účast na literární soutěži, kterou vyhlásila městská knihovna. Šlo o sepsání pohádky o medvědech. Z naší družiny se do soutěže zapojilo 2. a 4. oddělení. Děti od Veverušáků k pohádkám namalovaly i obrázky. Vyvrcholením příprav na oslavy byl dnešní den, 9. 1. 2019. Děti ve všech odděleních vyráběly dorty pro Kubu a Matěje, při tom zavzpomínaly i na Vojtu, který již nežije. Děti ze 4. oddělení pracovaly po skupinách v ostatních odděleních. Ty si pro medvědy již před tím připravily narozeninová přání. Na tento den se všichni velice těšili, neboť výroba dortů, nemá nikdy chybu. Když bylo vše vykonáno, umyté nádobí a vše připraveno, uschovali jsme dorty do chladu, abychom je zítra mohli předat medvědům. Vždyť ještě před oficiální oslavou chodí naše družina za medvědy. Všichni jsme se v závěru sešli u Veverušáků, kde jsme si ještě zasoutěžili. Zahráli jsme si po skupinách pexeso, které vyrobily děti z 2. oddělení ze svých výtvarných prací našich medvědů, doplněné o další druhy medvědů. Z každé skupiny soutěžilo 4 členné družstvo složené z dětí čtyř oddělení. Ostatní děti ze skupin svým zástupcům fandily a držely palce, aby právě oni byli vítězi. A jak to nakonec dopadlo?
1. místo – 2. skupina
2. místo – 1. skupina
3. místo – 3. a 4. skupina
Hrou pexesa jsme dnes završili přípravy na oslavy medvědů.