ÚvodPutování po cyklostezce Českým krasem, ale i Po stopách českých králů

Vápencové území Český kras bylo vyhlášeno roku 1972 za Chráněnou krajinou oblast. Jedinečná krajina s rostlinnými a živočišnými společenstvy, ale i svou historií a geologickou minulostí. Tato oblast je obývána nepřetržitě již od starší doby kamenné. Zdejší příroda má však i původ v lidské činnosti. Bez zásahu člověka by bylo území druhově chudé. A tak Český kras láká turisty k návštěvě mnoha zajímavých míst a každému, kdo chce něco vidět a s něčím novým se seznámit má co nabídnout.

První den podzimních prázdnin, 27. 10. 2021. Volba našeho pěšího výletu je jasná. Putování cyklostezkou Českým krasem a zároveň i Po stopách českých králů. Právě dnes naše školní družina začala svoji turistickou a přírodovědnou činnost motivovat 50. výročím vzniku CHKO Český kras. Naše první trasa nese název: Za sousedy od Berounky na podzim. Krátce po osmé hodině odcházíme od školy a na první metry trasy se dostáváme U Ovčína. Cestou sledujeme především sousedy, které žijí podél naší řeky Berounky. Mlhavé počasí nám zpočátku mnoho nepřeje, ale my se zaměřujeme na zvuky našich sousedů. Posloucháme zpěv sýkorky, slyšíme řev krkavce a hlasité upozorňování sojky na blížící se nebezpečí. Ale sousedé od Berounky, nebojte se, my vám neublížíme, my vás rádi uvidíme a když bude potřeba vám i pomůžeme. Na řece vidíme i několik kusů kachny divoké – samičku a samečku. Pozorujeme jejich rozdílné zbarvení a pohyb na řece. Cestou po cyklostezce vidíme i rejska a známého brouka hovnivála. Na panelech podél stezky se seznamujeme i s květenou, která již v tomto období není v květu. Ale i panely nám dávají nové a nové informace. Dostáváme se do cíle naší výpravy. Tím je lom Alkazar, kde natáčela mnohokrát i česká televize. Odkládáme batohy a jdeme na opékání špekáčků. Víme, že v CHKO se oheň nerozdělává, ale zde je veřejné ohniště, které jsme využili. Opekli jsme si špekáčky, posvačili, odpočali a šli jsme získat další informace o našich sousedech na Berounce. Připomínáme si volavku popelavou, která je v našem okolí poměrně přemnožená a na druhém břehu Berounky lze zjara vidět i její hnízda. Na Berounce můžeme potkat i norka amerického, který dokáže dobře plavat a ve stravě není vůbec vybíravý. Čas od času zjara lze tady vidět i čápa černého. V Berounce můžeme potkat i škebli říční, která nám na rozdíl od perlorodky nedá žádnou perlu. Na Berounce můžeme pozorovat i bobra evropského, který po sobě zanechává velkou spoušť, při hlodání kmenů stromů. K vidění je i nutrie říční a čas od času se zde objeví i vydra říční. Zjara a v létě můžeme potkat i užovku podplamatou a užovku obojkovou. Ty se dokáží vyhřívat i na cyklostezce a mnohdy cyklisté mají plné ruce práce, aby je nezajeli. Létajícím drahokamem a krásným unikátní druhem ptáka je ledňáček říční, který si v posledních letech oblíbil i Berounku a Litavku. V létě nad hladinou řeky můžeme pozorovat naše akrobaty – vlaštovku a jiřičku obecnou, ale i rorýse. Podél řeky, ale i nad hladinou lze v létě pozorovat létající krásky – hmyz – vážky a šídla, motýlice a šidélka. A tak se dovídáme, že rok 2021 byl vyhlášen ochránci přírody rokem vážky. Na travnatých plochách podél řeky, ale i na březích a kamenech Berounky lze zjara a v létě pozorovat konipasa bílého. V neposlední řadě si připomínáme i bílou královnu naší Berounky, kterou je labuť bílá. Sousedů u Berounky by se jistě našlo mnohem více, ale pro začátek nám jistě stačí to, co jsme si řekli. Poslední úkol, který nás čeká je znalostní kvíz. Na 12 otázek vybíráme správné odpovědi, které jsou značeny písmenem z české abecedy. Při správné odpovědi nám pak písmenka dají tajenku. Dnes tajenka zní: KOUZELNÁ ŘEKA. Super, někteří z nás k tomu dospěli, a tak naše heslo z naší první výpravy je: Sousedé od KOUZELNÉ ŘEKY.
A my se pomalu chystáme k odchodu domů. Na závěr jsme si zahráli tři hry na schovávanou a jdeme. Po příchodu ke škole již na nás čekají rodiče a my odcházíme domů. Hezká výprava, mnoho zajímavých informací, unavené nožičky z cesty, ale super akce, kterou jsme započali oslavovat 50. výročí vzniku Českého krasu.