ÚvodŠkolní výuka 1. stupeň od 12. dubna

logo školy

Vážení  rodiče,

od 12. 4. 2021 je umožněna výuka žákům prvního stupně rotačním způsobem.

 

Na naší škole bude probíhat podle tohoto rozpisu:

Týden od 12. do 16. dubna

– prezenční výuka – 1. třída, 3. třída a třída 5. A

– distanční výuka – 2. třída, 4. třída a třída 5. B

Týden od 19. do 23. dubna

– prezenční výuka – 2. třída, 4. třída a třída 5. B

– distanční výuka – 1. třída, 3. třída a třída 5. A

V následujících týdnech se rotačním způsobem bude výuka v těchto cyklech opakovat.

Prezenční výuka bude probíhat podle klasického rozvrhu, který najdete na stránkách školy v záložce ROZVRH (žáci obdrželi při nástupu do školy).

Pokud bylo třeba z důvodu organizace výuky od 12. 4. některé hodiny v distančních (online) rozvrzích jednotlivých tříd upravit, seznámí žáky s těmito úpravami třídní učitelky.  Zároveň budou aktualizované rozvrhy zaslány všem žáků na školní účty.

Rozvrh hodin – pro distanční výuku 1. stupně od 12. 4.

Testování žáků – testy LEPU RAPID

Žáci budou testováni 2x v týdnu (pondělí a čtvrtek), první vyučovací hodinu za přítomnosti třídní učitelky.

Dítě navštěvující ranní družinu bude testováno ihned po příchodu do družiny.

Jedná se o samotestování.

V případě žáků první, druhé a třetí třídy je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas zákonného zástupce nebo být pověřen zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pro tento případ bude vyčleněna zvláštní učebna. Do této učebny vás odvede pověřený zaměstnanec školy a vyčká na výsledek testu.

Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s testováním svého dítěte, není nucen toto provádět. Ale v souladu s platnými opatřeními se nemůže žák/žákyně účastnit  prezenčního vzdělávání. Budou mu poskytnuty materiály ke vzdělávání distančním způsobem a tato absence bude akceptována a omluvena.

S pozdravem

Mgr. Hana Kozohorská

Přílohy – rotační výuka od 12. 4. 2021

Testováni instruktážní leták

Video MŠMT – testování testy LEPU RAPID