ÚvodŠkolní výuka 2. stupeň od 3. května

Vážení  rodiče,

od 12. 4. 2021 je umožněna výuka žákům prvního stupně rotačním způsobem.

V tento den nastupují třídy s označením B (tzn. VI.B. VII.B, VIII.B, IX.B).

Výuka bude probíhat podle tohoto rozpisu:

Týden od 3. do 7. května

– prezenční výuka – VI.B. VII.B, VIII.B, IX.B

– distanční výuka – VI.A. VII.A, VIII.A, IX.A

Týden od 10. do 14. května

– prezenční výuka – VI.A. VII.A, VIII.A, IX.A

– distanční výuka – VI.B. VII.B, VIII.B, IX.B

V následujících týdnech se rotačním způsobem bude výuka v těchto cyklech opakovat.

Aktualizované rozvrhy  distanční (prezenční) výuky budou zaslány všem žáků na školní účty.

Rozvrh hodin 2. stupeň od 3. 5. rotační výuka

Testování žáků

Škola je povinna na základě mimořádných opatření MZd 2x týdně (pondělí, čtvrtek) před zahájením výuky zajistit samotestování žáků.

Samotestování probíhá ve škole – v kmenových učebnách za přítomnosti pedagogických pracovníků. Pokud si žák donese certifikovaný test, může ho ve škole použít.

Žák, který si donese lékařské potvrzení o prodělané nemoci Covid-19 (ne starší 90 dnů), po dobu platnosti tohoto potvrzení nemusí být testován.

Žák, který není přítomen ve škole (pondělí, čtvrtek), testuje se v den, kdy přijde do školy.

Žáci jsou povinni si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Žák, který se nebude účastnit prezenční výuky (nesouhlas zákonného zástupce s testováním, zakrytí horních cest dýchacích), je omluven. Nebude mu však v době prezenční výuky poskytována výuka distanční.

Mgr. Hana Kozohorská, ředitelka