ÚvodSvatý Florián – patron hasičů

Dne 4. května slaví svůj svátek svatý Florián – ochránce v nebezpečí ohně, vody a vílky, patron hasičů, kominíků a zedníků. Svatý Florián se stal patronem hasičů proto, že byl usmrcen vodou, která je protikladem ohně a používá se k hašení. Floriánovo „hasičství“ je také možné vyložit jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti. Svatý Florián bývá zobrazován ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům v připomínce toho, že prý kdysi svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu.
„Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián“.

Se svátkem svatého Floriána, si dnes děti z 2. a 3. oddělení školní družiny připomněly nejen práci hasičů, ale zejména celého Integrovaného záchranného systému. Bývalo vždy zvykem, že děti během měsíce května navštěvovaly Hasičskou stanici v Berouně, kde se vždy podrobně dověděly o práci hasičů, seznámily se s technikou, ale i některými příčinami vzniku požáru. Dnes proběhla tato akce trochu jinak. Scházíme se v parku u školy a mezi námi vítáme bývalého hasiče pana Miroslava Hrbáčka. Ten nás nejprve seznámil s tím, co IZS je a které základní složky jsou zastoupeny, kdo patří do ostatních složek. Potom jsme si řekli o telefonních tísňových linkách – 112, 150, 155, 158 a 156. My jsme se snažili přiřadit tato čísla jednotlivým složkám systému – Hasičskému záchrannému sboru, Zdravotnické záchranné službě, Policii ČR a městské policii. Číslo 112 patří k číslům, které lze volat po celé Evropě. Pak jsme se pokusili sehrát scénku s tím, že u naší školy v parku odpadl nějaký pán nebo začala hořet škola a my musíme zavolat pomoc. Co všechno musí tento rozhovor obsahovat? To děti docela dobře věděly a určitě by si s tím poradily. Zcela určitě by člověka zachránily. S telefonováním však souvisela i další otázka. Jak nabíjíme mobil? O tom děti besedovaly, ale dobře věděly, že se nesmí nechávat přes nov zásuvce, ani přívodovou šňůru nesmíme nechat zapnutou v zásuvce, a už vůbec nesmíme mobil dát pod polštář, nebo ho něčím zakrýt. Zde totiž hrozí nebezpečí požáru. Jako poslední informace byla o dobrém pomocníku, kterým je požární hlásič, jež máme k dispozici v našem domě a který nás může zachránit i od velké tragédie. Hlásič nám oznámí, že v bytě se hromadí kouř nebo uniká kysličník uhelnatý. Silný varovný signál zachrání mnoho. Dnešní odpoledne nám uteklo velmi rychle a beseda byla zajímavá. Všichni jsme se dověděli mnoho důležitých informací, které jsou pro nás nezbytně nutné. Proto se budeme jimi i řídit.