ÚvodSvětový den mokřadů

Světový den mokřadů byl poprvé slaven v roce 1997. Jeho velký význam je pro život lidstva, zejména pak jeho cíl, kterým je zvýšení podvědomí veřejnosti o hodnotě a přínosech mokřadů. Neměli bychom zapomenout na podporu zachování a rozumné využívání mokřadů. Mokřady nejen čistí a doplňují naši vodu, ale poskytují i potravu pro miliardy lidí. Mokřady mají velkou biologickou rozmanitost a hrají důležitou roli jako úložiště uhlíku. Od roku 1900 již zmizelo 64 % světových mokřadů. Proto i my, ve školní družině si již tradičně počátkem února připomínáme Světový den mokřadů.

I letos si tento Světový den mokřadů v družině připomínáme. Je 6. 2. a my se scházíme ve školní družině 1. oddělení. Dnešní odpoledne ve školní družině jsme věnovali rostlinám, živočichům, kteří obývají okolí vod, tůní a bažin. Chtěli jsme si alespoň hravou formou připomenout Den mokřadů. Den, který souvisí především s poznáním a ochranou tohoto důležitého ekosystému. Odpoledne jsme zahájili krátkým filmem, při něm jsme si zopakovali druhy rostlin a živočichů, pro které jsou voda a mokřady životní nutností. V další části následovala výtvarná hra. Čtyři družstva měla za úkol nejprve nakreslit mapu okolí rybníka a potom do toho výkresu správně umístit rostliny a živočichy. Nebylo to nic těžkého, nakonec to všichni zvládli. Jen ten kormorán, ten se nám někam schoval. A jak to nakonec dopadlo?
1. místo – 1. skupina
2. místo – 2. skupina
3. místo – 4. skupina
4. místo – 3. skupina
Vítězům blahopřejeme a všem děkujeme za účast.

no images were found