ÚvodSvětový den zvířátek ve školní družině

Světový den zvířat je dnem narození svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tento Den se slaví po celém světě. V roce 1931 jej vyhlásili v Italské Florencii, jako památku patrona všech zvířat Františka z Assisi. Ten celý život pečoval o opuštěná a nemocná zvířata. Zvířata stejně jako my cítí bolest, strach a utrpení. Soucit se zvířaty není oddělený od soucitu s lidmi.

Jako tradičně proběhl ve školní družině Světový den zvířátek. Nejprve si povídáme o zvířátkách, o domácích mazlíčcích, o tom, jak jim pomáháme a co pro ně všechno děláme. A potom jdeme soutěžit. Ve všech odděleních děti odpovídaly na kvízové otázky, pak proběhla soutěž v poznávání jednotlivých druhů zvířat. V prvním oddělení děti měly poznat a zapamatovat si zvíře. Pak jsme si zahráli hru – „Polívka se vaří“. A během chvíle jsme se i naučili píseň Zdeňka Svěráka SVÁTEK ZVÍŘAT. Tuto píseň se naučila i ostatní oddělení, aby na ukončení akce jsme si ji mohli všichni zazpívat. Podobný program měly i děti v ostatních odděleních. Nejstarší oddělení Veverušáků hádalo ještě hádanky, vyluštilo přesmyčky zvířat, poznávala zvířata ukrytá v hádankách. Krom toho ještě jedna pohybová hra – Lov zvířat pro ZOO. Potom jsme spočítali, kolik, kdo ulovil zvířat a doplnili body, neboť každé zvíře mělo jinou hodnotu. Nechyběla ani písnička, kterou jsme se stihli naučit. Nakonec jsme spočítali body a vyhodnotili. A jak to dopadlo?
1. místo – 4. skupina
2. místo – 3. skupina
3. místo – 2. skupina
Zakončení Světového dne zvířat proběhlo na školním hřišti. Přečetli jsme si část povídky Tomáš a Alice u řeky. Na úplný závěr jsme si všichni společně zazpívali píseň Zdeňka Svěráka – SVÁTEK ZVÍŘAT za doprovodu hry na kytaru s vychovatelkou Mirkou Pacákovou. Takto děti oslavily Den zvířátek.