ÚvodSvětový festival ptactva

Světový festival ptactva si připomínají již několik let i děti naší školní družiny. Jde o projekt, který má upozornit na ptačí migraci a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách čekají. Festival připadá na první říjnový víkend, kdy organizátoři pořádají různé vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem. Festival pořádá Česká společnost ornitologická již od roku 1993.

Světový festival ptactva si připomenuly i děti naší družiny právě dnes, 6. 10. 2021, každý ve svém oddělení, ale všichni s jediným cílem: „Přiblížit dětem migraci ptactva“.

Děti z 1. oddělení si zpočátku povídají o ptácích, jejich rozdělení na stěhovavé a stálé. Nejprve jsme hádali ptáky podle hlasu a pak jsme k poznávání hlasu přidali i hádanky. Dalším naším úkolem bylo složit puzzle s ptákem. A v další části našeho odpoledne poznáváme ptáčky podle obrázku. Musíme říci, že některé děti jsou opravdu velice šikovné.

I 3. oddělení mělo podobný program. Nejprve si povídáme o ptácích všeobecně, pak o ptácích, které odlétají a kteří zde zůstávají. I 3. oddělení soutěžilo ve znalostech. Na základě hádanek se pokoušíme uhodnout, o kterého ptáčka se asi jedná. Všechno se v oddělení boduje, a proto i na závěr jsme zakreslili získané body do etapové hry.

Nejstarší oddělení Veverušáků začalo Světový festival trochu jinak. Nejprve krátká četba z knihy „Vlaštovičky“ a pak již soutěžní klání. V první části hádáme hádanky, které nám říkají, o jakém ptáčkovi je řeč. Název si ve skupině děti napíší s pořadovým číslem, a pak jeden ze skupiny jde najít na obrázku ptáka a do soutěžní karty k číslu, názvu, připíše i písmeno, které na obrázku dotyčného ptáka znázorňuje. Po společném hodnocení, zapíšeme první body. Ve druhé části soutěží jsme dostali křížovku, kterou máme vyplnit tak, abychom našli správnou tajenku. Tajenka zněla: LEDŇÁČEK. Třetí část soutěže je pro nás docela známá. Naším úkolem bylo v daném časovém limitu napsat, co nejvíce druhů ptáků, které začínají na určité písmeno. Opět bodujeme a na závěr sečteme všechny body a vyhlásíme výsledky. Pak zamalujeme body do etapové hry.

Podobná činnost probíhala i ve 4. oddělení. Zpočátku povídání o ptáčcích, hádanky a soutěže na body.

Cílem našeho odpoledne bylo to, abychom si ještě více všímali toho, jaké druhy ptáků létají kolem nás v různých lokalitách. Abychom jsme jim dokázali pomoc přežít u nás těžké období, kdy mají málo potravy, a hlavně, je chránili před predátory, ale i před zlými lidmi.