ÚvodVítání ptačího zpěvu ve 3. oddělení

První květnový víkend je již tradičně věnován „Vítání ptačího zpěvu“. Děti z 3. oddělení naší družiny si tuto tradiční akci užili až tento týden. To jsme se sešli opět v družině. Vždyť s „Vítáním ptačího zpěvu“ je jaro veselejší.

V oddělení jsme si naplánovali akci „Vítání ptačího zpěvu“ i malou procházkou do blízkého okolí. Ovšem počasí se nám zkazilo a začalo pršet. My se ven za našimi opeřenci nedostali. Nevadí, odpoledne „Vítání ptačího zpěvu“, uskutečníme v družině. Nejprve jsme si pohovořili o ptácích, které známe, nezapomněli jsme ani na posly jara, ukázali si obrázky ptáků a postupně se snažili je poznat. Pak jsme si zahráli po skupinách „hlasový kvíz“. Zaposlouchali jsme se do zvuků našich opeřenců a snažili se poznat, o jakého ptáčka jde. Některé jsme poznali, některé ne. Ale i tím se člověk učí. Soutěž jsme vyhodnotili a výsledky zapsali do etapové hry. Ve druhé části odpoledne jsme měli za úkol podle předlohy namalovat ptáčka. Obrázky jsme pak vyhodnotili a body zapsali. Snažili jsme se a z našeho výtvarného díla jsme měli radost. Na úplný závěr jsme se podívali na „Kosí bratry“. Oblíbený kreslený seriál natočen v roce 1980. Seriál „Kosí bratři“ pojednává o dvou kosácích – Josefovi a Václavovi, kteří společně zažijí mnoho příhod. Takto jsme ukončili naše Vítání ptačího zpěvu a společně nakonec došli k závěru. Naše ptactvo je nutné chránit. Musíme mu pomáhat nejen v zimě, ale i v průběhu celého roku. Všichni bychom se měli snažit o ochranu životního prostředí, zejména biotopů pro naše opeřence.