ÚvodVzpomínka na spisovatelku Boženu Němcovou

Božena Němcová, rozená Barbora Novotná, později Barbora Panklová stále žije v našich srdcích. Tato známá česká spisovatelka, která 4. 2. slaví své 200 narozeniny. Právě dnes na ni zavzpomínaly děti naší školní družiny. Připomenuly si nejen tvorbu pro starší děti, ale my jsme si ji připomněli jako autorku mnoha krásných pohádek, které čtou děti dodnes a jistě budou číst ještě dlouho.

Dnešní činnost naší školní družiny byla rozdělena na dvě části. První skupina se věnovala zimnímu sportování, druhá část dětí dala přednost získání informací o naší spisovatelce Boženě Němcové. Scházíme se v družině, rozdělujeme se na skupiny a nikdo neví, co se bude dít. Ano, budeme soutěžit. Začínáme velmi zlehka, hrajeme na písmenka a naším úkolem je napsat názvy pohádek od určitého písmene. Pak pokračujeme dál a píšeme pohádkové postavy – libovolné. A konečně se dostáváme k tomu, co jsme si naplánovali. Naším úkolem je napsat jména spisovatelů, kteří tvoří pohádky pro děti. Mnoho spisovatelů děti znají, ale na prvním místě byla vždy Božena Němcová. Připomínáme si pohádky, které Božena Němcová napsala a my je známe. O některých si více povídáme. Představujeme si knihu Týden pohádek, které jsou opravdu rozložené do sedmi dnů v týdnu. A protože máme pondělí, přečetli jsme si pohádku z knihy Týden pohádek, která patří k pondělí a jmenuje se O zlatých zámcích. Pohádku někteří z nás neznají a byla pro nás velmi zajímavá. Ve druhé části odpoledne probíhá další soutěžní část. Každá skupina si vybrala z pohádek Boženy Němcové, jednu a tuto pohádku měla zdramatizovat a představit ji ostatním. Na přípravu dramatizace pohádky bylo pouze deset minut a šlo se hrát. Premiéra pohádek začíná. Všichni se maximálně snažili, i když někdo poslední musí být. U nás to nebylo tak dramatické. A jak to dopadlo? Nejméně 8 bodů získala skupina 3, s pohádkou Čert ví proč. Ostatní skupiny získaly 14 bodů a tím pádem se tři skupiny umístily na 1. místě. A jaké to byly pohádky? 1. skupina – Perníková chaloupka, 2. skupina – Smolíček Pacholíček, 4. skupina – O Popelce. Naše odpoledne zpestřila ještě i Julie Dušilová z oddělení Veverušáků, která si pro nás připravila povídání o životě a díle Boženy Němcové. Svou trochou přispěly i děti z oddělení Veverušáků, kteří si po dobu několika dnů připravovaly ilustrace pohádek od Boženy Němcové. Z jejich výtvarných prací vzejde ještě malé překvapení, o kterém se dovíme až v pátek, kdy se celá školní družina sejde na „Pohádkovém odpoledni“. Dnešní den byl jen jako předehra či úvod k páteční akci.

no images were found