ÚvodZ historie našeho města

Každý z nás by měl znát alespoň trochu historii svého města. To si uvědomují i děti školní družiny, které se vydaly na putování Berounem a seznámily se s legendami a pověstmi našeho města. Vždyť první zpráva o Berouně se nachází v listině Přemysla Otakara II. z roku 1265, kdy vydal listinu pro ostrovský klášter. Již tady se poprvé objevuje v latinské podobě jméno Beroun.

Děti 2. a 3. oddělení školní družiny se vypravily po stopách historie, využily k tomu připravené akce pro veřejnost, kterou připravil Dům dětí a mládeže v Berouně. Našim cílem bylo se seznámit s legendami, které se vztahují k našemu městu, ale především k historickým památkám a stavbám Berouna. A těch je u nás mnoho. Své putování začínáme u Muzea Českého krasu – Jenštejnského domu. Postupně postupujeme po dalších místech, které jsou označené, a u každého se nachází legenda. Úplný závěr je v parku u hradeb. Na sedmi stanovištích krom legendy, kterou si pročítáme a besedujeme o ní, je ještě ukryta nějaká šifra. Tu si dle čísla stanoviště zaznamenáváme a pak se snažíme vyluštit tajenku. A s jakými legendami jsme se seznámili? Pověst Bílá paní je pro nás známá, o té jsme mnoho věděli. Ale z dalších pověstí jsou to: pověst O založení Berouna, O velikém moru, O zasvěcení kostela, O Klepáčkovi, O dobytí města husity, O pokladu. Pověst o Klepáčkovi znají děti již velmi dobře. V parku u hradeb končíme, zde dáváme dohromady tajenku. Při tom obdivujeme i krásně opravené části hradeb a zastavujeme se u stromků, které zde byly vysázené. Stalo se tak před několika lety, kdy čtyři základní školy zde vysadily javory. Z nich jsou již krásné vzrostlé stromy, které ve svých kořenech ukrývají poselství pro příští generace.