ÚvodZávěrečné odpoledne literárního projektu

Dnešním dnem v naší školní družině končí plnění podmínek literárního projektu, Evropa čte dětem. Do tohoto projektu se zapojila celá školní družina se svými vychovatelkami, v některých dnech děti četly pouze ve svých odděleních, několik dnů jsme strávili společně všichni. Právě tento závěrečný den jsme se sešli všichni ve školní družině 2. oddělení.

Jsme po obědě a všichni se scházíme u Veverušáků. Co nás čeká? Dnes slavnostně ukončíme plnění projektu, Evropa čte dětem, u nás ještě k tomu přidáváme, děti školní družiny čtou také. Projekt, který se nám líbil. Nebyl pouze projektem, že jsme jej plnili. Snad nejlépe si vedli naši nejmenší z 1.oddělení, kteří již od druhého dne se předháněli, kdo přinese novou knihu, kterou již četli. Právě dnes jsme se dověděli, že děti nečetli pouze ve školní družině, ale i s rodiči doma, přidali se i prarodiče. A to je opravdu super! Nenašlo se snad dítě, které by se nepřišlo pochlubit se svou knihou. Stejně tomu bylo i v ostatních odděleních. K čtení z knih nám však pomohla i naše družinová knihovna. I zde si děti půjčovaly knihy a představovaly je ostatním. Vždy z knihy byla přečtena krátká ukázka. Společně jsme projekt zhodnotili, děti hodnotily plnění ve svých odděleních a na závěr jsme si ještě zasoutěžili. Rozdělili jsme se po skupinách, tak jak jsme zvyklí z ostatních soutěží. MŮŽEME ZAČÍT! V první soutěži jsme hádali a doplňovali rýmované hádanky. Těch bylo celkem osm. Společně jsme si říkali správné odpovědi, za které jsme získali body. V druhé soutěži šlo o literární kvíz, kde jsme vyhledávali správnou odpověď. Zde jsme mohli získat více bodů, nejprve za rychlost a plus k tomu body za správnost. Po sečtení bodů v závěru proběhne vyhodnocení. Když máme hotovou druhou část dnešního odpoledne, dochází ještě k představení knihy z prvního oddělení. Krásná kniha Jana Lebedy Medovníček a Medulka. Jde o nové pohádky o oblíbeném skřítku Medovníčkovi, který zažívá ve svém lese spoustu příhod s včelkami, ptáčky i zvířátky. Nakonec se však objeví i nová kamarádka, malá Medulka, do které se skřítek zamiluje. Pohádky ilustrovala Zdeňka Študlarová. A tak poslední čtení se všemi je právě z této krásné knihy, která nadchla i starší kamarády. Po přečtení ukázky jdeme vyhodnotit soutěžní odpoledne a předat malou pozornost. Na 1. místě se umístila první skupina s 28 body, 2. místo patří třetí skupině s 25 body a 3. místo čtvrté skupině s 22 body. Všem děkujeme za účast a vítězi blahopřejeme. A co říci závěrem? Přestože za několik dnů již plnění projektu končí, přesto paní vychovatelky věří, že i nadále se bude s knihou kamarádit a jakmile to bude možné, něco si opět přečteme. Vždyť četba v naší školní družině nám není cizí.